Taavitsaisen kritiikki koetaan aiheettomaksi päivähoidossa: "Asenne rakentavammaksi"

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen pitää asiattomina väitteitä, joita kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen (sd.) esitti (LS 1.5.) kaupungin varhaiskasvatuksen toimintatavoista.

Tuija Pauhu

Puumala on ensimmäisten suomalaiskuntien joukossa ottamassa käyttöön osittain maksuttoman varhaiskasvatuksen.
Puumala on ensimmäisten suomalaiskuntien joukossa ottamassa käyttöön osittain maksuttoman varhaiskasvatuksen.

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen pitää asiattomina väitteitä, joita kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen (sd.) esitti (LS 1.5.) kaupungin varhaiskasvatuksen toimintatavoista.
Taavitsainen totesi haastattelussaan sosialidemokraattien kuntapolitiikan tavoitteeksi muun muassa, ”että päivähoidossa ei sallita liian suuria ryhmiä, eikä lasten enää tarvitse nukkua päiväkotien vessojen, pommisuojien ja eteisten lattioilla.”

Vartiaisen mukaan päivähoidossa ei sallita ylisuuria ryhmiä.
— Mikkelissä toimitaan lain puitteissa. Uudessa varhaiskasvatuslaissa säädetään, että yli kolmivuotiaiden lasten päivähoitoryhmissä voi olla kahdeksan lasta yhtä aikuista työntekijää kohden, Vartiainen kertoo.
— Mikkelissä asia on näin joissakin yksiköissä, jos niiden tilat ja esimerkiksi sisäilman riittävyys sen sallivat. Läheskään kaikissa yksiköissä määrät eivät ole näin suuria, Vartiainen jatkaa.

Myös väitteitä lasten nukuttamisesta vessojen, pommisuojien ja eteisten lattioilla Vartiainen pitää perusteettomina. Vartiainen selvitti asiaa päivähoidon yksiköiden johtajien kanssa.
Selvityksissä löytyi kaksi yksittäistä, perusteltua tapausta, joissa lapsi oli nukkunut päiväunet viihtyisiksi sisustetuissa väistötiloissa, muista erillään. Tapaukset ovat eri päivähoidon yksiköistä.
— Ensimmäisessä tapauksessa lapsi nukkui päiväunensa väistötiloissa, kahdestaan aikuisen kanssa. Järjestelystä sovittiin lapsen vanhempien kanssa. Lapsi myös nukkui sängyssä, ei lattialla.
— Myös toisessa tapauksessa asiasta sovittiin lapsen vanhempien kanssa. Lapsi nukkui päiväleponsa rauhallisissa väistötiloissa, yhdessä aikuisen kanssa. Näin toimittiin lapsen oman edun takia. Ja sänky oli käytössä tässäkin tapauksessa.
Kummassakin tapauksessa väistötilat ovat muussakin päivähoitokäytössä. Niissä järjestetään esimerkiksi terapiaa, lukuhetkiä,musiikin kuuntelua ja muuta erilaista ryhmätoimintaa.

Vartiainen puolustaa alaisiaan.
— Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on osaavia ammattilaisia, joiden toimintaa ohjaa lapsisensitiivisyys ja lapsen oma etu. Asioista keskustellaan aina vanhempien kanssa ja pidetään huoli siitä, että lapsi on kaiken tekemisen keskiössä.
— Toivoisin myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajalta rakentavampaa asennetta kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstöä kohtaan, Vartiainen sanoo.

Länsi-Savo tavoitti Satu Taavitsaisen sähköpostilla Washingtonista. Hän on virkamatkalla eduskunnan puolustusvaliokunnan mukana.
Taavitsainen ei vastannut kysymykseen siitä, onko hän mielestään lausunut julki virheellisiä tietoja. Kysymykseen siitä, mihin tietoihin hänen esittämänsä väittämät perustuvat, Taavitsainen vastasi:
— Olen saanut vanhemmilta ja kaupungin päivähoidon työntekijöiltä lukuisia yhteydenottoja, joista on käynyt ilmi epäkohtia ja huoli lasten turvallisesta, vastuullisesta ja laadukkaasta päivähoidosta Mikkelissä. Lapsiryhmät ovat olleet liian suuret. Tilat eivät ole suunniteltu niin suurille lapsiryhmille eikä henkilöstömitoituksia ole noudatettu.
Taavitsainen kertoo olleensa asioista yhteydessä sivistystoimen johtoon.
— Toimintakulttuuri ja johtaminen päivähoidossa pitää saada kuntoon ja lakeja tulee noudattaa. Varhaiskasvatuksen perustehtävää tulee kirkastaa. Tulee vahvemmin ajatella lapsen etua ja tukea perheiden jaksamista, jatkoi Taavitsainen. | Anssi Mehtälä

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo