Essote vei Työterveys-kauppansa korkeimpaan hallinto-oikeuteen — ”Keskeisinä tavoitteina ovat muut kuin voiton tavoitteleminen”

Essoten mukaan osakekaupan keskeinen tavoite on ollut kuntayhtymän oman henkilöstön työterveyspalvelujen järjestäminen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus katsoi, että kyse on merkittävästä osallistumisesta yritystoimintaan. Oikeus ei nähnyt, että Essoten osallistuminen yritystoimintaan osakkeenomistajana olisi ratkaiseva työterveyspalvelujen alueellisen saatavuuden turvaamisessa.
Itä-Suomen hallinto-oikeus katsoi, että kyse on merkittävästä osallistumisesta yritystoimintaan. Oikeus ei nähnyt, että Essoten osallistuminen yritystoimintaan osakkeenomistajana olisi ratkaiseva työterveyspalvelujen alueellisen saatavuuden turvaamisessa.

Sote-kuntayhtymä Essote valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen siitä, että hallinto-oikeus kumosi sote-yhtymän Etelä-Savon Työterveyden osakkeiden oston Mikkelin kaupungilta.

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Essotelta vastaselityksen 11. kesäkuuta mennessä. Mäntyharjulainen Essoten valtuuston varajäsen Mauri Taipale (kok.) on jo aiemmin antanut selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Essote aikoo korostaa selityksessään, että ”osakekaupassa keskeisinä tavoitteina ovat muut kuin voiton tavoitteleminen”. Sote-yhtymän mukaan osakekaupan keskeinen tavoite on ollut kuntayhtymän oman henkilöstön työterveyspalvelujen järjestäminen.

Kuntayhtymän hallitus katsoo, että osakeomistus osakeyhtiössä ei aseta kuntalaisia, luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä eri asemaan.

Essote painottaa, että osakekaupan perusteella työterveyspalvelujen järjestämisvastuu ei ole siirtynyt kunnilta kuntayhtymälle. Kuntayhtymä ei päätä jäsenkuntiensa puolesta työterveyspalvelujen järjestämisvastuuseen kuuluvista asioista.

Essoten vastaselitys tulee sote-yhtymän hallituksen hyväksyttäväksi torstaina 6.6.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi helmikuun alussa Essoten valtuuston päätöksen ostaa Mikkelin kaupungilta 49 prosenttia Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeista.

Oikeuden mukaan valtuusto ylitti kesäkuussa 2017 tekemällään päätöksellä toimivaltansa. Taipale valitti valtuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus katsoi, että kyse on merkittävästä osallistumisesta yritystoimintaan. Oikeus ei nähnyt, että Essoten osallistuminen yritystoimintaan osakkeenomistajana olisi ratkaiseva työterveyspalvelujen alueellisen saatavuuden turvaamisessa.