Ely-keskus: Heikosti kantavan kohvajään osuus jo yli puolet jäänpaksuudesta — "Ajoneuvoilla ei jäälle kannata mennä"

Kantavan teräsjään osuus on jään kokonaispaksuudesta on tänä vuonna normaalia pienempi.

Taru Hokkanen

Kaksi vuotta sitten Pitkäjärven jäällä oli runsaasti lunta. Ely-keskuksen mittauspaikoissa lunta oli jäällä viidestä seitsemään senttimetriä.
Kaksi vuotta sitten Pitkäjärven jäällä oli runsaasti lunta. Ely-keskuksen mittauspaikoissa lunta oli jäällä viidestä seitsemään senttimetriä.

Etelä-Savon ely-keskuksen mittausten mukaan jään kantokyky on tänä vuonna tavallista heikompi. Syynä tähän on se, että teräsjäätä heikompaa kohvajäätä on päässyt syntymään reilusti. Niin reilusti, että kohvajään kantokyky on jo yli puolet jään kokonaispaksuudesta.

— Yleensä teräsjäätä on tähän aikaan vuodesta enemmän, mutta nyt kohvajäätä on huomattavasti teräsjäätä enemmän, kertoo ely-keskuksen vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen.

Kohvajään kantokyky on vain puolet teräsjäästä, ja jään kantokyky arvioidaankin aina teräsjään mukaan. Yksin kulkevan ihmisen alla on oltava vähintään viisi senttiä teräsjäätä. Ajoneuvoilla määrät ovat suuremmat: moottorikelkalla koko ajoreitin pituudella vähintään 15, autolla 20 senttimetriä.

Syy kohvajään runsaaseen muodostumiseen löytyy talven lämpötilavaihteluista ja sääoloista. Kohvajää muodostuu lumisohjosta.

— Alkutalvesta oli paljon lunta jään päällä, mikä ehkäisi teräsjään paksuuntumisen. Nyt kun lumi on sulanut ja lämpötila on vaihdellut nollan molemmin puolin, se ei ole muuttunut teräsjääksi vaan heikommaksi kohvajääksi, Kotanen sanoo.

Jää kantaa ihmisen

Kotasen mukaan teräsjää on nytkin sen verran paksua, että se kantaa ihmisen. On silti hyvä tiedostaa, että jäät eivät ole yhtä vahvoja kuin normaalisti. Ajoneuvoilla jäälle ei kannata mennä.

— Ajoneuvoilla ei jäälle kannata mennä, varsinkaan autoilla.

Yksittäisen jäällä liikkujan voi olla vaikea huomata, millainen jään rakenne on. Siinä missä teräsjää on tiivistä ja väritöntä, kohvajää on usein harmaampaa, huokoisempaa ja siinä on ilmakuplia. Kun jäät alkavat sulaa, kohvajää heikkenee teräsjäätä nopeammin.

Ely-keskus teki mittauksia Peruvedellä Pertunmaalla, Pyhävedellä ja Korpijärvellä Mäntyharjussa sekä Yövedellä Mikkelissä maanantaina 11.3. Mittaukset tehtiin noin sadan metrin etäisyydellä rannasta.

Peru- ja Pyhävedellä kohvajään osuus oli selvästi yli puolet jään kokonaispaksuudesta. Korpijärvellä ja Yövedellä kohvajään osuus on jo noin 80 prosenttia jään kokonaispaksuudesta. Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjään paksuus oli edelleen pienimmillään, vain kahdeksan senttimetriä.