Itä-Savon lähtö heikentäisi maakuntaa, lausuu Etelä-Savon viranomaissektori

Etelä-Savon ely-keskus ja te-toimisto antoivat sote-esitykseen lausunnon, jossa todetaan Itä-Savon saaneen kehittämispanoksia kokoaan enemmän.

Vesa Vuorela

Etelä-Savon ely-keskuksen päätoimipaikka on Mikkelissä.
Etelä-Savon ely-keskuksen päätoimipaikka on Mikkelissä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta koskeva ratkaisu vaikuttaa aluehallintoon laajalti, ja Itä-Savon kuntien siirtyminen Pohjois-Savoon heikentäisi maakuntaa. Näin arvioivat Etelä-Savon ely-keskus ja Etelä-Savon te-toimisto lausunnossaan.

Virastot ovat antaneet lausuntonsa hallituksen lakiesitysluonnokseen.

Lakiehdotuksessa Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava siirtyisivät Etelä-Savosta Pohjois-Savoon.

Ely-keskus ja te-toimisto eivät pidä Itä-Savon sijoittamista Pohjois-Savon sotemaakuntaan tarkoituksenmukaisena.

Lausunnossa muistutetaan, että maakuntajaolla on huomattava merkitys myös muiden kuin sote-palveluiden tuottamiselle.

– Itä-Savon siirtyminen Pohjois-Savon maakuntaan heikentäisi huomattavasti Etelä-Savon maakuntaa sekä maakuntaliiton, ely-keskuksen ja te-toimiston toimintaedellytyksiä, todetaan kannanotossa.

"Aluehallinnon rakenne laajempaan tarkasteluun"

Etelä-Savon ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen toteaa, että Itä-Savoon on kohdistunut viime vuosina monilla tehtäväalueilla iso osuus ely-keskuksen palveluista ja että Itä-Savon painoarvo maakunnan sisällä alueiden kehittämisessä on ollut sen väestöosuutta suurempi.

Jos Savonlinnan seutu siirtyy Pohjois-Savoon, osa ely-keskuksen palvelutuotannosta siirtyisi Pohjois-Savon ely-keskuksen vastuulle. Lausunnossa pidetään muutosta niin merkittävänä, ettei sitä pidä tehdä yksittäisen sote-maakuntaratkaisun kautta ilman koko maata koskevaa maakuntien ja valtion aluehallinnon tarkastelua.