Mikkelin Rantakylän yhtenäiskoulu palkittiin kevään etäerityisopetuksesta

Kunteko myönsi keskiviikkona yhteensä 34 palkintoa kuntatyöpaikoille ja -työntekijöille, jotka ovat parantaneet työelämän laatua ja palveluja.

Janette Heikkinen

Erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden etäopinnoissa edettiin työjärjestyksen mukaan. Kuvituskuva.
Erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden etäopinnoissa edettiin työjärjestyksen mukaan. Kuvituskuva.

Kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko on palkinnut Mikkelin Rantakylän yhtenäiskoulun kevään etäerityisopetuksesta.

Kunteko perusteli palkintoa sillä, että Rantakylän yhtenäiskoulussa turvattiin erityisen ja tehostetun tuen saaminen myös koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen keskellä. Erityisopettajat vastasivat erityistä tukea tarvitsevista oppilaista ja koulunkäynninavustajat olivat yhteydessä tehostettua tukea tarvitseviin. Työnjaolla varmistettiin, että jokainen tukea tarvitseva sai tukea opintoihinsa.

Oppilaat saivat myös toivoa, miten heihin ollaan yhteydessä, ja oppilaan työskentelyä pystyttiin seuraamaan reaaliaikaisesti. Rantakylän yhtenäiskoulu onnistui tarjoamaan oppilaille erityisopetusta ja tukea oppimisvaikeuksiin etäyhteyksien avulla ja opinnoissa edettiin työjärjestyksen mukaan.

Rantakylän yhtenäiskoulun rehtori Hanne Lahtinen kiittää onnistuneesta kokeilusta apulaisrehtori Anu Kokkosta ja erityisopettajia- ja avustajia, jotka vastasivat etäerityisopetuksen toteutuksesta.

Rantakylän yhtenäiskoulu on markkinoinut toimintatapaansa myös muille kouluille.

– Olemme saaneet muutamia kiinnostuneita yhteydenottoja mallin hyödyntämisestä, Lahtinen kertoo.

Yhteensä jaettiin 34 palkintoa

Kunteon loppuseminaarissa myönnettiin keskiviikkona yhteensä 34 palkintoa kuntatyöpaikoille ja -työntekijöille, jotka ovat parantaneet työelämän laatua ja palveluja. Palkintokriteerinä oli tuloksellinen ja rohkea kehittämistyö, jota ovat tehneet yhdessä johtajat, esimiehet, työntekijät ja mahdollisesti asiakkaat.

Kehittämisohjelma Kunteko on lähes kuuden vuoden ajan tarjonnut kehittämisapua kuntatyöpaikoille tehden kuntatyötä näkyväksi. Ohjelman päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto.

Palkitut kehittämisteot olivat sosiaali- ja terveysalalta, opetus- ja kasvatusalalta, teknisestä toimesta, elinkeino- ja yrityspalveluista, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalta, ruoka- ja siivouspalveluista sekä koko kuntaa koskevasta kehittämistyöstä.