Pitkäaikaiset suunnitelmat Mäntyharjun vanhan Sokoksen purkamiseksi saattavat vihdoin nytkähtää eteenpäin – "Rakennuksen kunto on riski terveydelle ja turvallisuudelle"

Purkamissuunnitelmia on mutkistanut tieto siitä, että rakennus on osittain suojeltu. Rakennuksella ei kuitenkaan ole niin painavaa suojelumääräystä kuin on luultu.

Mikko Kontti

Mäntyharjussa saattaa lähitulevaisuudessa kadota jälleen pala vanhaa rakennushistoriaa. Vanhan Sokoksen kiinteistön uudempaan, matalampaan puoleen on jo olemassa purkulupa. Nyt sitä haetaan myös vanhaan puoleen.
Mäntyharjussa saattaa lähitulevaisuudessa kadota jälleen pala vanhaa rakennushistoriaa. Vanhan Sokoksen kiinteistön uudempaan, matalampaan puoleen on jo olemassa purkulupa. Nyt sitä haetaan myös vanhaan puoleen.

Mäntyharjun vanhan Sokoksen eli Myllyrinteen rakennus halutaan purkaa kokonaisuudessaan. Kiinteistö Oy Mäntyharjun Myllyrinne hakee purkuun poikkeamislupaa rakennuslautakunnalta. Asemanseudun rakennuskaavan muutoksen kaavamääräyksen mukaan kiinteistöllä olevaa rakennusta ei saa purkaa eikä sen ulkoasua muuttaa ilman pakottavaa syytä.

– Prosessi on ollut jo pitkään meneillään ja aluksi tarkoitus oli tehdä vain osapurku, kertoo kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja Anne Punavaara.

Punavaaran mukaan jäljelle jäävän osan peruskorjaaminen tulisi erittäin kalliiksi. Kaikki tekniikka uudesta lämpö- ja sähkökeskuksesta lähtien tulisi rakentaa jäljelle jäävään tilaan erikseen.

Kauppatie 1–3 sijaitsevan rakennuksen uudempaan osaan purkulupa on ollut valmiina jo pidempään. Purkulupa koskee rakennuksen matalampaa osaa, eli sitä puolta, jossa tällä hetkellä toimii esimerkiksi Mäntyharjun Työttömien kierrätyskeskus. Poikkeamisluvalla purkulupaa haetaan myös rakennuksen vanhaan puoleen.

Kunta omistaa kiinteistön kokonaisuudessaan. Kiinteistön vanha osa on vuodelta 1936 ja uudempi osa vuodelta 1966.

Rakennuksen kunto on riski

Purkusuunnitelman takana on ensisijaisesti kiinteistön huono kunto sekä taloudelliset syyt.

– Kiinteistöä ei ole pidetty ainakaan kymmeneen vuoteen teknisesti siinä kunnossa, mitä olisi pitänyt. Tekninen käyttöikä tulee vastaan. Rakennuksen kunto on riski terveydelle ja turvallisuudelle, Punavaara kertoo.

Lisäksi Punavaara huomauttaa, ettei rakennukselle ole ollut kokonaisuutena käyttöä enää pitkään aikaan.

– Judosalia on tekohengitetty odotettaessa Kisalan valmistumista, Punavaara toteaa.

Purkamissuunnitelmia on mutkistanut tieto siitä, että Myllyrinne on osittain suojeltu, koska se on kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa maisemassa. Punavaaran mukaan rakennuksella ei kuitenkaan ole niin painavaa suojelumääräystä kuin on luultu. Asia selvisi viime vuoden loppupuolella.

Punavaaran käsityksen mukaan näin ollen poikkeamisluvan saaminen riittäisi purkamiseen, eikä esimerkiksi Museovirastolta tarvitsisi enää kysellä erillisiä lupia.

Myönteinen purkupäätös olisi Punavaaran mielestä paras ratkaisu.

Jos lupa saadaan, aletaan purkamista valmistella saman tien. Yhtiöllä on jo käsitys rakennuksen haitta-aineista, eikä uusia tiloja tarvitsevia toimijoitakaan ole monta.

– Rakennuksessahan on asuntojakin, mutta niissä ei asu enää ketään.