Mikkeli aloittaa uuden aluekoulun rakentamisen Urpolaan ensi vuonna — Uusista päiväkodeista ensimmäisinä toteutetaan Kattilansilta ja Haukivuori

Mikkelin ensi vuoden talonrakennusohjelma on poikkeuksellisen järeä. Uusi jätevedenpuhdistamo mukaan laskettuna rakennusohjelma nousee yli 50 miljoonaan euroon.

Jaakko Avikainen

Urpolan koulun paikalle tulee uusi noin 800 oppilaan aluekoulu. Toteutusmalli on vielä auki, mutta Mikkelin kaupunki tähtää siihen, että väistötiloja tarvitaan rakentamisen aikana mahdollisimman vähän.
Urpolan koulun paikalle tulee uusi noin 800 oppilaan aluekoulu. Toteutusmalli on vielä auki, mutta Mikkelin kaupunki tähtää siihen, että väistötiloja tarvitaan rakentamisen aikana mahdollisimman vähän.


Mikkelin kaupunki on lähdössä ensi vuonna toteuttamaan poikkeuksellisen mittavaa rakennusohjelmaa.
Ilman jätevedenpuhdistamoakin investointien loppusumma on 32,2 miljoonaa euroa.
Summa on käytännössä yli kaupungin kantokyvyn, sillä poistotaso liikkuu 19 miljoonan euron tienoilla.
Jos loppusummaan lisätään jätevedenpuhdistamon ensi vuoden investointiosuus, noin 15 miljoonaa euroa, rakennusohjelmassa puhutaan yli 50 miljoonan euron kokonaissummasta.
Puhdistamosta on päätökset tehty. Uutta investointiohjelmassa ovat niin sanotun rakennepaketin hankkeet, joista ensimmäinen ja suurin on uusi, noin 20 miljoonaa euroa maksava eteläinen aluekoulu.

Rakennusohjelma käy ilmi asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen virkamiesjohdon talousarvioesityksestä, jota kaupunkiympäristölautakunta käsittelee torstaina.
Lopullisesti rakentamisesta päättää valtuusto budjetin yhteydessä.
Tekninen johtaja Jouni Riihelä luonnehtii investointiohjelmaa ”tasapainoiseksi mutta kalliiksi”.
Käyttötalouden palvelualue sovitteli annettuun raamiin, mutta investointipuolella tarvetta oli enemmän kuin voitiin osoittaa. Riihelän mukaan loppusummista huolimatta paljosta on jouduttu tinkimään.
Esimerkiksi katurakentamiseen varataan miljoona euroa, kun tarve oli kaksin- tai kolminkertainen. Riihelän mukaan infran korjausvelka liikkuu 70—80 miljoonan euron tasolla.
Toinen miljoona euroa ohjataan tarpeen mukaan uusien asuin- ja yritysalueiden katuverkon rakentamisiin. Tämä raha riittää näihin hankkeisiin.

Urpolaan tulee uusi koulu

Talonrakennuskohteista suurin on uusi eteläinen aluekoulu, joka korvaa Urheilupuiston, Urpolan ja Moision koulut.
Nykyisen Urpolan koulun paikalle rakennettava koulu maksaa 20 miljoona euroa. Rakentaminen alkaa ensi vuonna viiden miljoonan määrärahalla.
Rahoituksesta 13 miljoona osoitetaan vuodelle 2020. Koulun vieressä tehdään ensi vuonna 0,4 miljoona euron jääkiekkokaukaloremontti.

Rakennepaketti ohjaa muutenkin Mikkelin rakentamista ensi ja tulevina vuosina. Kalevankankaalla rakennetaan ensi vuonna valmiiksi uusi päiväkoti. Rahaa varataan 3,2 miljoonaa euroa.
Kattilansiltaan rakennetaan uusi päiväkoti. Toteuttaja on kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalo Oy. Sama menettely tehdään Haukivuoren päiväkotihankkeessa.
Ulkoistettu rahoitusmalli on käytössä myös Anttolan yhtenäiskoulussa. Kaupunki tekee itse koulun 1,6 miljoona euron liikuntasalin.
Kaupunki rakentaa itse myös Rantakylän uuden päiväkodin. Kaikkiaan 4,5 miljoonan euron hanke osoitetaan vuodelle 2020.
Otavan päiväkodille toteutetaan siirtokelpoinen lisäosa. Kustannukset ovat 0,5 miljoonaa euroa.

Rakennepaketin kouluhankkeista itäinen aluekoulu maksaa 15 miljoonaa euroa. Kohde on laskettu toteutettavaksi suunnitelmakauden lopulla vuosina 2021—2025.
Kouluista lakkaavat Ihastjärvi ja Rahula. Ihastjärven koulun siirtoon varataan vuodelle 2020 1,5 miljoonaa euroa. Siirrosta ei ole varsinaista päätöstä.


Uusi kohde on sotatietokeskus Muistin Päämajatalon tilojen muutos- ja rakennustyöt. Rahaa varataan 1,4 miljoonaa euroa.
Viitostien rakentaminen edellyttää kaupungilta ensi vuonna kolmen miljoonan euron investointia.
Mikkeli varautuu myös 13-tien Karikon liittymän rakentamiseen. Valmisteluun osoitetaan ensi vuonna 0,3 miljoonaa.

Kalevankankaalle palloiluhalli ja Hänskiin huoltorakennus

Kaupunki sijoittaa ensi vuonna tuntuvasti myös liikunta- ja urheilupaikkarakentamiseen.
Ohjelma esittää ensi vuodelle Kalevankankaan palloiluhallin toteuttamista. Kuplahalli maksaa 3,7 miljoonaa euroa.
Ensi vuonna on määrä rakentaa myös Hänninkentän uusi huoltorakennus.
Kustannuksiltaan noin 2,5 miljoonan euron kohde oli tarkoitus aloittaa jo tänä vuonna, mutta aloitus siirtyy ensi vuoden kevääseen.

Vesa Vuorela

Hänninkentän nykyinen huoltorakennus korvataan uudella. Rakentaminen alkaa näillä näkymin ensi vuoden keväällä.
Hänninkentän nykyinen huoltorakennus korvataan uudella. Rakentaminen alkaa näillä näkymin ensi vuoden keväällä.

Rakennusohjelman seuraavina vuosina listalla on useita pienempiä liikuntarakentamisen kohteita.
Tuppuralan koulun yhteyteen suunnitellaan lähiliikuntapaikkaa vuonna 2020 samoin kuin Otavaan vuonna 2021. Lähemäellä uusitaan kenttä tekonurmikentäksi vuonna 2023.
Rantakylään rakennetaan 2021—2022 uusi 0,4 miljoonan euron tekonurmikenttä ja Kalevankankaan entisen koulun kentälle tekonurmi pesäpalloiluun vuonna 2022.
Urheilupuiston kenttää ja tenniskenttiä on tarkoitus saneerata 2022—2023.


Keskustelua herättänyt Kalevankankaan kuntoportaiden rakentaminen on osoitettu vuodelle 2020. Portaat maksavat 60 000 euroa.
Uusi liikuntapaikka on maastopyöräilyrata, joka kaavaillaan niin sanotulle Mäntyniemen reitille. Myös talvikäyttöön soveltuvan reitin rakentaminen maksaa 30 000 euroa.