Essoten omaishoidon kustannukset ovat riskissä ylittyä — Tukea on maksettu tänä vuonna noin 200 000 euroa enemmän kuin viime vuonna

Ikäihmisten ja vammaisten omaishoitajien määrä on lisääntynyt. — Jatkossa omaishoidon uusia päätöksiä ei voida tehdä määrärahojen puuttuessa, esittää Risto Kortelainen Essoten hallitukselle.

Soila Puurtinen

— Vanhus- ja vammaispalvelujen sisältä ei ole siirrettävissä määrärahoja. Jatkossa omaishoidon uusia päätöksiä ei voida tehdä määrärahojen puuttuessa. Talousarvio vuodelle 2019 on kokonaisuudessaan alimitoitettu, Essoten johtaja Risto Kortelainen kirjoittaa esityksessään sote-yhtymän hallitukselle.
— Vanhus- ja vammaispalvelujen sisältä ei ole siirrettävissä määrärahoja. Jatkossa omaishoidon uusia päätöksiä ei voida tehdä määrärahojen puuttuessa. Talousarvio vuodelle 2019 on kokonaisuudessaan alimitoitettu, Essoten johtaja Risto Kortelainen kirjoittaa esityksessään sote-yhtymän hallitukselle.

Sote-kuntayhtymä Essoten omaishoidon kustannukset ovat riskissä ylittyä.

Omaishoidon tukea on tänä vuonna maksettu noin 200 000 euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Jos sama taso jatkuu, vuositasolla ylitys olisi noin miljoona euroa. Näin kertoo Essoten ensimmäisen kolmen kuukauden talousseuranta.

Vanhus- ja vammaispalvelut pyytää lupaa ylittää omaishoidon tuen määrärahan, jotta Essote voi kattaa lisääntyneen omaishoidon tarpeen aiheuttamat kustannukset.

Essoten kehittämispäällikkö Pirjo Ihalainen sekä omais- ja perhehoidon koordinaattori Sarianna Maaranen ovat valmistelleet asian esittelyn Essoten hallituksen perjantaina julkaistulle esityslistalle.

Heidän mukaansa omaishoidon palkkioita on korotettu ja omaishoitosopimusten määrä on lisääntynyt. Myös lapsiperheiden omaishoitosopimuksia on aiempaa enemmän ja ne kestävät pidempään kuin ikäihmisillä. Lisäksi vanhus- ja vammaispalveluissa käytetään entistä enemmän omaishoidon palveluseteleitä.

Essoten alueella omaishoidon piirissä on tänä vuonna 535 ikäihmistä, kun viime vuonna heitä oli 488. Omaishoidettavia vammaisia puolestaan oli viime vuoden alussa 288, tänä vuonna 335.

— Tietoisuus omaishoidosta on lisääntynyt. Tämä näkyy hakemusten ja uusien omaishoitosopimusten määrässä. Erityisesti vammaispalvelujen osalta lapsiperheiden määrä on kasvava, Ihalainen ja Maaranen kertovat tekstissään.

"Omaishoidon uusia päätöksiä ei voida tehdä määrärahojen puuttuessa"

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tukeen kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Essote on säästöstrategiassaan pyrkinyt lisäämään omaishoidon määrää. Sote-yhtymä on määritellyt muun muassa pyrkivänsä keventämään vammaispalveluja purkamalla laitoshoitoa.

Essoten johtaja Risto Kortelainen esittää, että sote-yhtymän hallitus käy keskustelua omaishoitotilanteesta ja määrärahan ylityksestä sekä siitä, miten palvelut turvataan jatkossa.

— Vanhus- ja vammaispalvelujen sisältä ei ole siirrettävissä määrärahoja. Jatkossa omaishoidon uusia päätöksiä ei voida tehdä määrärahojen puuttuessa. Talousarvio vuodelle 2019 on kokonaisuudessaan alimitoitettu, Kortelainen kirjoittaa esityksessään.

Hänen mukaansa tämän vuoden määrärahalisäyksiä on tarkoitus käsitellä hallituksen kokouksessa 6.6. ja valtuustossa 13.6.

Uusimmat uutiset