Ristiinan koulukeskuksen tilasuunnitelmaa muokattiin – Lautakunnat: Koulu valitkoon ensin parhaat tilat, vasta sitten suunnitellaan muuta

Lukion lakkauttamisen jäljiltä koulukeskuksessa on 767 neliömetriä vapaata opetustilaa.

Vesa Vuorela

Ristiinan koulukeskukseen jäi tyhjää tilaa, kun lukio lakkautettiin.
Ristiinan koulukeskukseen jäi tyhjää tilaa, kun lukio lakkautettiin.

Ristiinan koulukeskuksen tilojen suunnittelussa tulee huomioida Ristiinan aluejohtokunnan esille nostamat seikat.

Näin linjasi kantansa Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta, joka torstaina täydensi päätöksellään Ristiinan kirjaston ja nuorisotilojen hankesuunnitelmaa.

Täydennettyyn suunnitelmaan päätyi myös hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, joka käsitteli asiaa keskiviikkona.

Ristiinan koulukeskuksesta vapautui noin 767 neliömetriä opetustilaa, kun lukio lakkautettiin. Hankesuunnitelman laatineen työryhmän esityksessä lukion entisiin tiloihin siirtyisivät kirjasto ja osa koulukeskuksessa toimivan yläkoulun opetuksesta.

Lisäksi lukion entisiin tiloihin siirtyisi muutamia alakoulun luokkia koulukeskuksen A-siivestä. A-siipeen puolestaan tulisi Ristiinan uusi nuorisotila.

Seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn

Ristiinan aluejohtokunta on lausunnossaan pitänyt järkevänä nuorisotilojen ja kirjaston siirtämistä lähemmäksi palvelujen käyttäjiä, mutta toisaalta katsonut, että koulun tulee ensin saada valita sopivimmat tilat käyttöönsä. Vasta tämän jälkeen voidaan aluejohtokunnan mielestä suunnitella, mitä muita toimintoja vapautuneisiin tiloihin sijoitetaan.

Aluejohtokunta on huomauttanut, että hankesuunnitelmasta puuttuvat tärkeiksi koetut asiointipisteen ja rakennusvalvonnan sijoituspaikat. Lisäksi aluejohtokunta vaatii lapsivaikutusten arviointia, sillä koulukeskuksen hankesuunnitelma kohdistuu lapsiin ja nuoriin.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan mukaan koulukeskuksen saneeraus on rytmitettävä niin, että nuorisotilojen remontointi voisi alkaa mahdollisimman pian.

Kirjastotilojen saneeraus toteutettaisiin vasta sen jälkeen, kun Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamispäätös on saanut lopullisen lainvoiman.

Hankesuunnitelma etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn lokakuun lopulla.