Tilaajalle

Nimetön ammattilainen: "Hoitotyössä esimiestaso ei mielestäni aina oikein toimi ja perehdytys on puutteellista — Voivotella osataan, mutta itse asioille ei tehdä yhtään mitään"

Jokaiseen ammattiin sisältyy totuuksia ja tabuja, joista ei puhuta ääneen. Monia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja tietosuoja, joitakin hienotunteisuus. Länsi-Savo päästää ääneen eri alojen ammattilaiset, tällä kertaa Etelä-Savossa työskentelevän sairaanhoitajan.

Soila Puurtinen

Potilaisiin pitäisi voida keskittyä enemmän yksilötasolla, sanoo nimettömänä haastateltu sairaanhoitaja.

”Olen työskennellyt sekä vanhustenhoidossa että akuuttityössä. Potilaita on tosi paljon, eikä ole varaa pitää niin paljon työntekijöitä kuin olisi tarvetta. Se tuo paljon työtaakkaa ja vastuuta yksittäisille hoitajille.