Hallinto-oikeus: Pieksämäen koulukuljetusten malli oli lainvastainen

Hallinto-oikeuden mukaan Pieksämäki poikkesi tietoisesti koulumatkojen enimmäisaikaa koskevista säännöistä.

Johannes Suutari

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä pitkä.
Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä pitkä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on todennut Pieksämäellä koulukuljetuksiin käytetyn mallin lainvastaiseksi.

Hallinto-oikeus katsoo, että Pieksämäki on koulukuljetusten suunnittelussa tietoisesti poikennut koulumatkojen enimmäisaikaa koskevista, kuntaa velvoittavista säännöksistä.

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä. Lain mukaan kunta voi järjestää tai hankkia maksuttoman kuljetuksen itse tai vaihtoehtoisesti myöntää oppilaan kuljettamista varten riittävän avustuksen.

Pieksämäellä oppilaiden vanhemmille on tarjottu sekamallia, jossa lakisääteisen kuljetusajan ylittyessä oppilaan huoltajalle on korvattu kuljetuksista aiheutuneet kustannukset laskua vastaan.