Etelä-Savo sai lähes 40 000 euroa tukea Kunnossa kaiken ikää -ohjelmalta — Tukea myönnettiin muun muassa omaishoitajien luontoliikuntaan ja henkilöstöjen liikuntakokeiluihin

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymä sai kehittämishanketukea 17 000 euroa.

Päivä Heiskanen

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tavoitteena lisätä työikäisten ja eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia arkisella liikkumisella.
Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tavoitteena lisätä työikäisten ja eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia arkisella liikkumisella.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi yhteensä 37 700 euroa taloudellista tukea neljälle terveysliikuntahankkeelle ja yhdelle liikunnan aluejärjestölle Etelä-Savoon.

Tukea saivat Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry, jolle myönnettiin 1 200 euroa. Tuki on tarkoitettu omaishoitajien luontoliikunnan järjestämiseen. Mikkelin toimintakeskus ry:lle myönnettiin 3 000 euroa henkilöstön liikuntakokeilujen järjestämiseen. Savonlinnan toimintakeskus ry:lle myönnettiin 1 000 euroa henkilöstön liikuntaryhmien toteuttamiseen. 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymälle myönnettiin KKI-kehittämishanketukea 17 000 euroa. Tuki on tarkoitettu Essotelaiset kondiksessa — työhyvinvointia liikkumalla -hankkeeseen.

Etelä-Savon Liikunta ry:lle myönnettiin 15 500 euroa tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. 

Vuoden 2019 ensimmäisellä hanketukikierroksella tukea myönnettiin 105 hankkeelle yhteensä 430 200 euroa.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.