Kirkonvarkauden kerrostalohanke saa poiketa asemakaavasta – Rakentamisen ratkaisee kuitenkin vasta rakennuslupa

Mikkelin rakennusvalvonta hyväksyi poikkeamisluvan. Kaupunkisuunnittelu puoltaa kerrostalomaista rakentamista pientaloalueelle. Seuraavaksi käsitellään varsinaista rakennuslupaa.

Taru Hokkanen

Kerrostalotyyppistä asuintaloa on kaavailtu Kirkonvarkaudenkadun ja Moisionrannantien kulmaukseen. Aluetta halkoo kevyen liikenteen väylä.
Kerrostalotyyppistä asuintaloa on kaavailtu Kirkonvarkaudenkadun ja Moisionrannantien kulmaukseen. Aluetta halkoo kevyen liikenteen väylä.

Mikkelin kaupunki on asettumassa Kirkonvarkauden alueelle kaavaillun kerrostalorakentamisen kannalle.

Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontajaosto käsitteli torstai-illan kokouksessaan talohankkeelle haettua poikkeamislupaa ja hyväksyi asemakaavasta poikkeamisen yksimielisesti.

Poikkeaminen ei vielä tarkoita sitä, että rakennus toteutetaan. Tästä päättää rakennuslupa, jota voidaan hakea nyt poikkeamispäätöksen jälkeen.

Mikkelin rakennusvalvonnan johto siirsi poikkeamisen käsittelyn lupa- ja valvontajaostolle, sillä koko hanke on herättänyt keskustelua ja osaksi vastustusta lähialueen asukkaissa.

Talon rakennuspaikka on Kirkonvarkauden alueella Kirkonvarkaudenkadun ja Moisionrannantien risteyksessä.

Paikka on rinnemäinen, ja sitä halkoo kevyen liikenteen väylä.

Tonttialueen ja Saimaan Annilanselän rannan välissä on vanhaa Kirkonvarkauden pientaloasutusta. Moisionrannantien risteyksen tuntumassa on uusia omakotitaloja

Nykyisessä asemakaavassa tontti on A-merkinnällä eli kaava sallii monentasoisen asumisen. Rakennusoikeutta tontilla on noin 1 600 kerrosneliötä, mikä vastaa kerrostaloa.

Kaavan kerroslukumerkintä mahdollistaa kaksi asuinkerrosta. Lisäksi kellarin ja ullakon tilasta saa puolet olla asuntoja.

Lupa- ja valvontajaosto hyväksyi asemakaavasta poikkeamisen yksimielisesti.

Kirkonvarkaudenkadun puolelta rakennus näyttää siten kaksikerroksiselta, mutta rannan kevyen liikenteen väylän puolelta talo näyttäytyisi nelikerroksisena.

Rakentamista valmistelee ja poikkeamista haki mikkeliläinen rakennusliike Ola Oy. Yhtiö muutti alkuperäisiä suunnitelmiaan jo nyt hakuvaiheessa. Muun muassa ullakkokerros on jätetty pois.

Poikkeamista hakija hakee autopaikkamitoituksen ja kellarikerroksen käytävätilamuutoksen sekä kiinteistön lämmitysjärjestelmän vuoksi. Kaava edellyttää pohjavesiolojen vuoksi kaukolämpöä, mutta rakennusliike toteuttaisi maalämmön.

Rakennuspaikka on vedenhankinta-alueen ulkopuolella, joten siltä osin kaava ei estä maalämpöä.

Seutukunnan asukkaiden parissa osa ei hyväksy talohanketta, osa ei ota kantaa tai puoltaa.

Keskustelussa on ollut muun muassa se, soveltuuko kerrostalotyyppinen rakentaminen alueelle, jota on markkinoitu pientalomaiseksi asuntomessualueeksi.

Jos rakennus tehdään viimeisimpien suunnitelmien mukaan, rakennus on kadun puolelta yksikerroksinen ja viereisen Paasosenpuiston puolelta kolmikerroksinen.

Rakennusoikeus ja paikalle sijoittuminen ovat kaavan mukaisia. Kaupunkisuunnittelu puoltaa hanketta.

Sen mukaan talon voidaan katsoa sijoittuvan paikalle "tavalla, joka ei merkittävästi poikkea" kaavasta, toteutuneesta rakennuskannasta ja massoittelusta.