Ristiinalaisten lukiolaisten suuri harppaus ei aiheuta pulmia Mäntyharjulle – Mäntyharjun lukiosta on tulossa iso kunnan kokoon nähden

Mikkelin päätös lopettaa Ristiinan lukio kasvattaa Mäntyharjun lukiota.

Tanja Rihu

Mäntyharjun lukioon on tulossa opiskelijoita Ristiinasta.
Mäntyharjun lukioon on tulossa opiskelijoita Ristiinasta.

Ristiinalaisten lukioikäisten suuri siirtymä Mäntyharjun lukioon on yksinomaan myönteinen asia, sanoo Mäntyharjun lukion rehtori Jyrki Taumala.

Yhteishaun alustavien tietojen mukaan peräti 38 ristiinalaista tulisi ensi lukuvuodeksi lukioon Mäntyharjuun. Asiasta kertoi ensimmäisenä Pitäjänuutiset.

– Se oli meille valtava positiivinen yllätys. Määrä ei aiheuta mitään erityisiä ongelmia, muun muassa sen ansiosta, että Ristiinasta tulee opiskelijoita melko tasaisesti jokaiseen kolmeen ikäluokkaan, kertoo Taumala.

Ryhmäkoot eivät rehtorin mukaan merkittävästi kasva, tai uusia perusryhmiä ei tarvita. Opettajien määrä riittää. Perusryhmien koon arvioidaan vaihtelevan 20 opiskelijasta 28:aan.

Opiskelijamäärään 20:n lisäys

Työjärjestyksen suunnittelut tapahtuvat myöhemmin, kun opiskelijoiden valinnoista saadaan tietoa. Taumala pitää mahdollisena, että kursseja, joita ei aikaisemmin ole pystytty järjestämään, voidaan nyt järjestää.

Opiskelijamäärä nousee kaikkiaan 20:llä tämänvuotisesta 125:stä. Taumala otaksuu, että kuuden tuhannen asukkaan kunnan lukioksi Mäntyharjusta tulee verraten suuri maassa.

Opiskelijoita lukio saa myös Pertunmaalta, Hirvensalmelta ja Mikkelin eteläisistä taajamista. Ristiinalaisten poikkeuksellisen kiinnostuksen aiheutti Mikkelin kaupungin ratkaisu lopettaa lukio Ristiinasta.

Mäntyharju myös informoi opiskelumahdollisuuksistaan.

– Tapaamisten perusteella Ristiinasta tulee meille mukavaa porukkaa. Nyt on sitten näytettävä, että olemme kiinnostuksen arvoisia ja että tänne kannattaa tulla opiskelemaan.

Mäntyharjun kunta tekee paraikaa ratkaisuja perusopetuksen kouluverkosta. Mahdollista on, että kouluja lakkaa ja opettaminen tiivistetään yhteen koulukeskukseen. Esillä on ollut myös lukion tilojen käyttö tila-ahtauden helpottamiseksi.

Ottamatta kantaa ratkaisuihin Taumala sanoo, että lukio kantaa tarvittaessa kortensa kekoon ja voi sen tehdä, vaikka opiskelijamäärä kasvaa.

Uusimmat uutiset