Mikkelin puhdistamoon liittyvä hankinta uusiksi – Markkinaoikeus kumosi päätöksen varavoimalaitoksesta

Hävinnyt yritys oli valittanut päätöksestä.

Jaakko Avikainen

Uusi jätevedenpuhistamo valmistuu Metsä-Sairilan alueelle.
Uusi jätevedenpuhistamo valmistuu Metsä-Sairilan alueelle.

Markkinaoikeus on kumonnut Mikkelin kaupungin päätöksen, joka koski varavoimakoneen hankintaa Metsä-Sairilan uudelle jätevedenpuhdistamolle.

Markkinaoikeuden käsittelyyn johti varavoimalaitteistoja valmistavan tamperelaisyritys Voimalaitos Servicen valitus. Markkinaoikeus päätyi yrityksen kannalle ja katsoi hankinnan olleen tarjouspyynnön vastainen.

Kyseessä on noin 800 000 euron arvoinen hankinta. Siitä päätti Mikkelin kaupungin vesiliikelaitoksen johtokunta kesäkuussa. Johtokunta hyväksyi tuolloin tuusulalaisen KW-set Oy:n tarjouksen.

Valittanut yritys katsoi, että kilpailun voittaneen yrityksen kone ei täyttänyt vaadittuja ominaisuuksia. Valituksessa vedottiin myös puutteisiin tarjouksessa, minkä perusteella vertailu ei ollut tasapuolista.

Voittaneen yrityksen tarjous ei esimerkiksi sisältänyt vaadittuja koekäyttöjen polttoaineita työmaalla. Tämän arvioidaan vaikuttaneen tuhansilla euroilla kustannuksiin ja urakan kokonaishinnan vertailukelpoisuuteen.

Ratkaisussaan markkinaoikeus katsoi, että tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, koska kaikki hankintaohjelmassa esitetyt vaatimukset eivät tulleet täytetyksi.

Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikön olisi tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi pitänyt sulkea voittaneen tarjoajan tarjous kilpailusta.

Seuraamuksia punnitessaan markkinaoikeus lausuu, että virheellinen menettely voidaan korjata siten, että hankintayksikkö arvioi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden uudelleen ja vertailee tarjoukset uudelleen, ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Valittaneen yrityksen oikeudenkäyntikuluja Mikkelin kaupunki määrätään korvaamaan 4 050 euroa.