YIT säätää Graanin rannan hanketta pienemmälle, jotta uusien asuntojen hinnat pysyvät siedettävinä

Uudesta kaavaehdotuksesta on poistettu pysäköintitalo, joka olisi nostanut kustannuksia merkittävästi.

Vesa Vuorela

Puut uudelta alueelta raivattiin jo syksyllä.
Puut uudelta alueelta raivattiin jo syksyllä.

Mikkelin Graanin rannan uuden alueen rakentaminen alkaa kesällä.
Kerrostaloja alueelle toteuttava YIT haluaa ratkaisusta hieman alkuperäisiä suunnitelmia keveämmän, jotta kustannustaso pysyy siedettävänä ja sitä kautta asuntojen ostajakunta mahdollisimman laajana.


Graanin entiselle teollisuusalueelle Savilahden sillan eteläpuolelle on edelleen kaavoitettu 17 kerrostaloa. YIT:n tavoitteet pienenevät muilta osin:
— Alkuperäisiin suunnitelmiin nähden kerroslukumäärää on laskettu kahdeksasta seitsemään ja viiteen, ja keskitetystä pysäköintiratkaisusta olemme luopumassa, kertoo YIT:n aluejohtaja Mikko Räty.

Pysäköintitalo nostaisi hintaa


Pysäköintitalo nostaisi YIT:n näkemyksen mukaan kustannuksia merkittävästi. Yli 25 000 euron autopaikkahinta olisi ollut kipurajoilla.

— Keskitetyt ratkaisut kuuluvat aivan kaupunkien keskustojen asuntotuotantoon. Uskomme, että löydämme tasapainon kustannusten hallinnan ja autopaikkojen riittävyyden välillä myös maan tasalle tulevalla ratkaisulla.

YIT:n näkemyksen merkittävän muuttumisen vuoksi Mikkelin kaupunkisuunnittelu on valmistellut Graanin rannan asemakaavan muutosehdotuksen. Se on nähtävillä tammikuun 15. päivään asti.


Muutosehdotuksen mukaan alueen tiiviistä rakentamisesta tingitään. Rakennusoikeus pienenee. Räty laskee, että asuntoja tulee kokonaisuuden valmistuttua 450 aiemmin kerrotun 500:n sijasta.

Tulossa pienehköjä asuntoja

Uusi alue on näkyvällä paikalla ja YIT:n arvion mukaan myös ottavalla paikalla. Yhtiössä ei epäillä, etteikö alue kiinnostaisi. Räty otaksuu myös asuntosijoittajien lähtevän liikkeelle.

Hän sanoo, että yhteydenottoja rakentajalle on jo tullut.
— Virallinen ennakkomarkkinointi alkaa sitten, kun kaavamuutos on saanut kaupunginvaltuuston hyväksynnän. Tarkoitus on käynnistää rakentaminen alueen eteläpäästä kesällä, ja tavoitteena on saada liikkeelle kaksi aloitusta per vuosi.

Muutosehdotuksen mukaan alueen tiiviistä rakentamisesta tingitään.

Näillä näkymin Graanin rantaan tulee pienehköjä asuntoja. Räty arvioi, että keskipinta-ala on hieman yli 40 neliötä ja että suurimmat huoneistot ovat noin 65-neliöisiä kolmioita.

Rakentamista riittää vielä myös alueen rannassa. Räty kertoo vesioikeuden antaneen luvan rannantäyttöön. Tätä tehdään kolmessa vaiheessa.
— Ranta tehdään järkeväksi, ikään kuin pyöristäen, jotta siihen saadaan syntymään rantaraitti.