Essote mukana tiivistämässä diagnostiikkaan liittyvää yhteistyötä HUS:in kanssa – Toiminnan tehostaminen toisi merkittävät säästöt

KYS-erityisvastuualueella säästöä voisi syntyä jopa 24 miljoonan euron verran lähivuosina. Pandemia pakottaa etsimään yhteistyötä.

Elena Liseytseva

Kys-erityisvastuualue ja siinä mukana oleva Essote tekee jo yhteistyötä laboratoriopalveluissa. Nyt yhteistyö on laajenemassa diagnostiikkaan.
Kys-erityisvastuualue ja siinä mukana oleva Essote tekee jo yhteistyötä laboratoriopalveluissa. Nyt yhteistyö on laajenemassa diagnostiikkaan.

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue tiivistää yhteistyötään HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa. Yhteistyöhön sitoutuvat myös alueen sote-kuntaytymät Essote mukaan lukien.

Yhteistyötä on tehty aiemmin laboratoriopalveluissa, mutta yhteistyötä ollaan nyt tiivistämässä radiologiaan ja kuvantamiseen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen ja HUS:in toimitusjohtaja Juha Tuomisen aloitteesta.

Radiologia ja kuvantaminen liittyvät diagnostiikkaan eli taudinmääritykseen.

Toiminta tehostuu yli seitsemän prosenttia

Yhteistyön tiivistymisen kokonaissäästöpotentiaaliksi on erva-alueella tehdyn selvityksen perusteella laskettu noin 24 miljoonaa euroa. Säästövaikutus jakaantuisi usealle vuodelle ja olisi noin kuusi miljoonaa euroa vuodessa.

Tämä vastaisi kuvantamisen ja patologian 7,1 prosentin tehostumista KYS-ervan alueella.

Säästöjä saataisiin muun muassa yhteishankintojen ja toiminnan tehostumisen kautta.

Selvitys hyväksyttiin torstaina Essoten hallituksen kokouksessa, jossa kuntayhtymäjohtaja ja johtajaylilääkäri valtuutettiin allekirjoittamaan asiaa koskeva yhteistyösopimus. Yhteistyötä viedään eteenpäin sopimuspohjaisesti.

Vain HUS:n alueella väestö kasvaa

Yhteistyön tarve perustuu KYS-ervan ja HYKS-ervan lähivuosien kehitykseen, jotka poikkeavat toisistaan merkittävästi.

Vuonna 2040 KYS-ervan alueella on 732 000 asukasta nykyisten lähes 800 000 sijasta. 15–64 -vuotiaiden määrä vähenee 56 000 henkilöllä kun taas yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 53 000 henkilöllä suhteessa nykytilaan.

HYKS-ervan osalta kehitys on erilainen. Väestö kasvaa seitsemällä prosentilla eli noin 145 100 henkilöllä. Väkiluku nousee 2,34 miljoonaan. 15-64 -vuotiaiden määrä kasvaa neljällä prosenttia.

HUS on ainoa sairaanhoitopiiri, joka kasvaa vuosittain. Muissa sairaanhoitopiireissä väestö vähenee.

Pandemia pakottaa yhteistyöhön

Väestönmuutokset vaikuttavat merkittävästi alueiden soten palvelurakenteeseen ja palveluverkkoon.

Samanaikaisesti koronapandemia heikentää julkista taloutta merkittävästi ja nostaa julkisen sektorin velkaantumista sekä lisää hoitojonoja.

Perusskenaarion mukaan pandemian seurauksena julkisen talouden alijäämä kasvaa 16,6 miljardiin euroon vuonna 2020 ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa lähes 80 % vuoteen 2024 mennessä.

Tämä pakottaa sote-palveluiden järjestäjät etsimään entistä tehokkaampia ratkaisuja muun muassa työnjaon ja asiakasvirtojen ohjauksessa.

Essotessa uskotaan, että tehokkaasti järjestetyt diagnostiikkapalvelut ovat tässä keskeisessä roolissa.