Viranomainen ryhtyy siivoamaan Helprintiltä vaarallisia aineita — "Tehdas on hylätty"

Painotalosta pitää viedä käsittelyyn kuutiokaupalla rikkihappoa, kromihappoa ja tolueenia.

Vesa Vuorela

Helprintin tehtaalla Rokkalassa ei ole ollut toimintaa kuukausiin.
Helprintin tehtaalla Rokkalassa ei ole ollut toimintaa kuukausiin.

Ympäristöviranomainen joutuu siivoamaan vaaralliset aineet tyhjentyneestä painotalo Helprintistä Mikkelistä.

Etelä-Savon ely-keskus tiedotti perjantaina aloittaneensa toimenpiteet vaarallisten jätteiden poistamiseksi Helprint Oy:n kiinteistöltä.

Tehdasalueelle on tuotu kontteja, joihin aineet pumpataan ensi viikolla ja viedään jatkokäsittelyyn.

Helprint on ollut seisokissa viime kesästä lähtien.

Kun toiminnanharjoittaja on varaton, ympäristönsuojelulaki antaa viranomaisille toimivallan tilanteissa.

— Olemme katsoneet, että tehdas on hylätty, tyhjä ja toimimaton, sanoo yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen Etelä-Savon ely-keskuksesta.

Toimenpiteisiin johti tieto, että laitosta uhkasi sähköjen katkaisu maksamattomien laskujen vuoksi. Kilpeläinen kertoo ely-keskuksen ja pelastuslaitoksen tehneen tämän vuoksi katselmuksen paikalle.

Ely-keskuksen mukaan syväpainotoiminnassa käytetään useita ympäristölle ja terveydelle vaarallisia aineita, ja niitä jäi tehdassaleihin ja laitteisiin painotalon seisahtuessa. Vaarallisia jätteitä ei voi jättää tyhjälle tehdaskiinteistölle.

— Siellä on painovärejä, tolueenia, rikkihappoa ja kromihappoa sekä erinäisiä pienempiä eriä muita aineita. Jätteitä on poistettavaksi noin 30–40 kuutiota, arvioi Kilpeläinen.

Vaaraa ei lähiympäristölle nyt ole

Hän sanoo, että laitos ei aiheuta lähiympäristölle vaaraa. Se olisi ollut mahdollista, mikäli rakennus olisi päässyt kylmilleen, ja halkeilevista putkista karkaisi aineita.

Omistajaan ei ole saatu enää yhteyttä. Kertaalleen yrityksen johto vastasi ely-keskuksen sähköpostiin ja lupasi tiettyyn päivään mennessä tehdä tarvittavat toimet ympäristöturvallisuuden takaamiseksi.

— Määräaika täyttyi 23. lokakuuta, ja sen jälkeen lähdettiin pelastuslaitoksen kanssa ripeästi liikkeelle.

Ely-keskus valvoo yhdessä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa jätekemikaalien poistamista kiinteistöltä. Kemikaalit toimitetaan Fortum Waste Solution Oy:n tehtaille Riihimäelle eli entiselle Ekokemille.

Jätteiden poistamiseen on saatu ympäristöministeriöltä 150 000 euron määräraha.