Mikkeli ei peräänny Rantakylän hoivatonttikiistassa — Kaupungin tontinluovutuksesta on valitettu hallinto-oikeuteen

Kaupunki haluaa säilyttää Orijärven rantatien rakentamattoman tontin Y-tonttina.

Vesa Vuorela

Kiistelty tontti sijaitsee Orijärven rantatien varrella.
Kiistelty tontti sijaitsee Orijärven rantatien varrella.

Mikkelin kaupunki pitää edelleen kiinni Orijärven rantatien tonttivuokrauksesta Mediset hoivarakentajat Oy:lle.

Kaupungin tontinluovutuksesta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi maanantaina oikeudelle lausuntonsa.

Viime ajat tontti on ollut lähiseudun asukkaiden liikuntapaikkana.

Asiaa on käsitelty samoin perustein jo aiemmin syksyllä tontinluovutuksesta jätetyn oikaisuvaatimuksen pohjalta.

Kaupunki totesi jo tuolloin, että luovutus on ollut mahdollinen, eikä hinnoittelukaan ole poikennut tavanomaisesta menettelystä.

Lisäksi kaupunki katsoo, että luovutuspäätöksen tehnyt kaupungingeodeetti on voinut päättää tontista ja luovutusehdoista, eikä ole ylittänyt toimivaltaansa.

Kaupungingeodeetti päätti viime maaliskuussa luovuttaa Rantakylässä Orijärven rantatiellä olevan tontin Mediset hoivarakentajat Oy:lle.

Mikkeli vuokrasi runsaan 6 000 neliön Y-tontin yhtiölle noin 6 000 euron vuosivuokralla. Tontin kauppahinta on noin 120 000 euroa.

Tontti sijaitsee Orijärven rantatien ja Rantakyläntien risteyksessä. Tontti on kaavassa Y-tontti, mutta on ollut vuosia rakentamattomana. Viime ajat tontti on ollut lähiseudun asukkaiden liikuntapaikkana.

Asukkaat valittivat tontinluovutuksesta. Heidän mukaansa tontti olisi tullut muuttaa kaavassa virkistysalueeksi.

Kaupunki puolestaan toteaa, että perusteita kaavamuutokselle ei ole ja että vastaavat tontit tulee säilyttää asemakaavassa Y-tontteina mahdollista rakentamista varten.

Asukkaat arvostelivat myös tontin hinnoittelua, joka katsottiin liian huokeaksi. Kaupunki on toista mieltä.

Kaupungin mukaan hinnoittelussa noudatettavan kiinteistöarviointikäytännön mukaisesti Y-tontin rakennusoikeuden kerrosneliömetrihintana voidaan pitää sen lähiympäristössä sijaitsevan pientalorakentamiseen osoitetun tontin rakennusoikeuden hintaa.