Essote myöntää palvelujen puutteet — Muun muassa lastenpsykiatrian ja saattohoidon saatavuudessa on vaikeuksia

Mikkeli ja Essote selvittävät palvelutilannetta yhdessä. Sote-yhtymä lupaa parannuksia. Saattohoitoon tulee uusi yksikkö. Lastenpsykiatriassa jono saattaa olla pari kuukautta.

Mari Koukkula

Essote. Mikkelin keskussairaalan päivystys
Essote. Mikkelin keskussairaalan päivystys


Mikkelin kaupunki ja sote-kuntayhtymä Essote suunnittelevat yhteisen selvityksen tekemistä mikkeliläisten sote-palvelujen järjestämisestä, käytöstä, tarpeesta ja puutteista.
Kaupunki on tarkastellut Essoten palveluja kootessaan vastausta kaupunginvaltuustoryhmien jättämään kirjalliseen kysymykseen.


Kysymyksen mukaan terveyspalvelujen saatavuus ja taso eivät tyydytä kaupunkilaisia.
Essote myöntää, että useissa kohdin on paikkaamista, mutta samalla lupaa palveluihin parannusta.

Kysymyksessä haettiin vastausta siihen, miten kaupunki aikoo huolehtia siitä, että Essoten perusterveydenhuollon ja psykiatrian lääkäripalvelut, saattohoito sekä palliatiivinen hoito ja palvelut järjestetään määrällisesti ja laadullisesti väestön tarpeita vastaavasti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Viime ja kuluvan vuoden aikana mikkeliläisiltä on tullut palautetta siitä, että perusterveydenhuoltoon ei saa lääkärin vastaanottoaikoja.

Keskussairaalan yhteispäivystys on ollut usein ruuhkautunut ja odotusajat päivystyksessä ovat venyneet kohtuuttomiksi.
Puutteita on palautteen mukaan ollut myös muun muassa mielenterveyspalveluiden sekä saatto- ja palliatiivisen hoidon saatavuudessa.

Saattohoitopaikat eivät vastaa suosituksia

Essotessa on yhtymän toiminnan aloitusvuonna tehty kehittämistoimenpiteitä ja samalla tunnistettu kipukohtia.
Esimerkiksi rekrytointia on suunnattu niihin ammattiryhmiin, joissa on todettu resurssivajausta, kuten sosiaalityöntekijöihin ja lääkäreihin.


Essoten mukaan terveyspalvelujen vastaanottotilanne on ollut vaikea marraskuusta 2017 alkaen. Yhtymän mukaan tilanne on jossain määrin korjautumassa.
Saattohoidossa asetelmat eivät ole olleet tyydyttäviä. Saattohoitopaikkojen määrä ei vastaa EU-suositusta.
Mikkeliin on nyt suunnitteilla uusi 15-paikkainen saattohoitoyksikkö, joka toteutetaan Esper-rakennushankkeen yhteydessä niin sanottuun Mielentaloon.

Vahvistusta kaipaavat myös kuntoutus-, vanhus- ja vammaispalvelut.
Essote lupaa parannusta tulevan kesän aikana. Geriatrian puolelta siirretään vahvistuksia osastoilla tapahtuvaan saattohoitoon.

Lastenpsykiatrian asiakkaita huhtikuussa jonossa yli 40

Lastenpsykiatriassa asiakkaita oli huhtikuussa jonossa yli 40. Kyse on kuluvan vuoden lähetteistä. Aiemmat lähetteet on kyetty hoitamaan.


Tilanne ei kuitenkaan ole hyvä, sillä jonotusaika saattaa olla useita kuukausia.
Lasten hoitotakuu ei ole toteutunut eikä ole toteutumassa nytkään. Tällä hetkellä akuuttipaikalle pääsee parissa viikossa ja lastenpsykiatrian osastolle elo-syyskuussa.
Psykiatrin asiakkaat ovat päässeet hoitoon hoitotakuun sisällä. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoitoonpääsyä tulisi kuitenkin nopeuttaa, mutta kysyntä ja henkilöstömäärä eivät vastaa toisiaan.