STTK:n Palola: Seuraavasta työmarkkinakierroksesta tulee vaikea — Irtisanomislaki johti siihen, että nyt tuli jäsenliitoille raja vastaan

Hallituksen kaavailema irtisanomislaki on STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mielestä kokonaisuudessa pieni asia, joka peittää työllisyyspolitiikan suuret paineet.

Mikko Kontti

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola luonnehtii koko hallituskautta vaikeaksi palkansaajalle. — Irtisanomislaissa, joka on sinänsä on pieni asia kokonaisuudessa, tuli raja vastaan, sanoo Palola.
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola luonnehtii koko hallituskautta vaikeaksi palkansaajalle. — Irtisanomislaissa, joka on sinänsä on pieni asia kokonaisuudessa, tuli raja vastaan, sanoo Palola.


Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ei vielä ennakoi sitä, mitä työmarkkinamaailmassa tapahtuu, jos irtisanomislaki tulee voimaan hallituksen suunnittelemalla tavalla.
Palola ei spekuloi tulevan talven ilmapiiriä, esimerkiksi sitä, onko luvassa uusia työtaisteluja, vaan jättää ratkaisut liittojen arvioitavaksi.
— Sen kuitenkin voi jo tässä vaiheessa sanoa, että seuraavasta työmarkkinakierroksesta tulee vaikea.
Neuvotteluvaihe on edessä syksyllä 2019. Palolan mukaan neuvottelujen alun jälkeen kierroksessa menee niin pitkään, että on kummasteltava, miten kokonaisuus pysyy koossa.
—Päänavaajaliittoa ei vielä oikein osaa ennustaa. Todennäköisesti se on joku vientialan liitoista.

Palola pohtii, että voi syntyä tilanne, jossa osa liitoista mittaa ulos tämän hetken tilanteen, irtisanomislain kiistanalaisen käsittelyn.
— Ainakin laki tulee esille neuvottelukierroksella. Varmaan liitot hakevat myös alakohtaisia parempia sopimuksia.


Tupo-ratkaisua Palola ei enää kaipaa.
— Nyt eletään alakohtaisten ratkaisujen aikaa ja keskustellaan paikallisuudesta.
Sen sijaan Palola antaisi tilaa perinteiselle kolmikantamallille, joka ”jauhoi tulosta ja toi vakautta”.
Vanhassa kolmikannassa työmarkkinajärjestöt neuvottelivat ja hallitus tuli mukaan. Uusi kolmikanta taas on enemmän sitä, että työmarkkinat neuvottelevat ja jos ei synny ratkaisuja, hallitus puuttuu asiaan.
Seurauksena on se, että työnantajat kokevat hallituksen olevan lähempänä heitä, mikä lisää työmarkkinoilla epävakautta.
— Mutta täytyy muistaa, että mekin osaamme tämän pelin.

”Irtisanomislaista on luovuttava”

Päiväkohtainen puheenaihe on hallituksen suunnitelma heikentää pienten yritysten työntekijöiden irtisanomissuojaa.
STTK on vaatinut, että hallitus luopuu koko lakihankkeesta. Palolan mukaan tästä kannasta ei peräännytä.
— Olisi parempi luopua koko esityksestä ja lähteä puhtaalta pöydältä valmistelemaan työllisyyttä parantavia toimia.
Palola sanoo olevansa hämmentynyt hallituksen menettelytavasta. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) julkisti maanantaina laista eduskunnalle annettavan  tiedonannon.
Sipilä mittauttaa hallituksen työllisyyslinjan kannatuksen eduskunnalla keskiviikkona. Hallitus saanee haluamansa tuen.
—Oletin, että hallitus vie lakiesityksensä normaalia tietä eteenpäin, mutta se päätti poikkeuksellisesta ratkaisusta. Nyt tuodaan käsittelyyn koko hallituksen työllisyyspolitiikka.

Lakia eivät kannata oikeastaan muut kuin hallitus ja yrittäjät. — Antti Palola


Palola kyseenalaistaa koko lain työllisyysvaikutukset.
— En usko, että se edes todella tehoaa. Työllisyysvaikutukset ovat ristiriitaisia. Lakia eivät kannata oikeastaan muut kuin hallitus ja yrittäjät.
Palola tuumii, että kannattaako hallituksen riskeerata työmarkkinoiden toimivuus näin kyseenalaisen lain takia.


Kireän työmarkkinailmapiirin taustalla on koko hallituskausi, joka Palolan mukaan on ollut palkansaajalle hankala.
— Pitää muistaa, mitä kaikkea tähän saakka on jo tapahtunut.

Vuonna 2015 tehtiin yhteiskuntasopimusta ja pakkolakia, joista seurasi kilpailukykysopimus.
Samaan aikaan muutettiin sosiaalivakuutusmaksuja ja pidennettiin työaikaa, ja julkinen sektori joutui luopumaan osasta lomarahojaan.
Lisäksi on puututtu työttömyysturvaan, pidennetty koeaikoja ja lievennetty takaisinottovelvoitetta. Lopuksi on tullut voimaan aktiivimalli.

Tolkun väelle tuli raja vastaan

Palola arvioi tilannetta oman keskusjärjestönsä liittojen ja jäsenkunnan suhtautumisena asetelmaan.
— STTK-laiset ovat koulutettuja toimihenkilöitä ja tolkun väkeä. Kaikki on tähän saakka nielty, eikä ole lähdetty barrikadeille.
— Nyt tuli raja vastaan.

Palola sanoo tosin antavansa hallituksen työllisyyttä kohentaville toimille hienoisesti pisteitä
Hallituksen linja yhdessä kasvuun kääntyneen talouden on parantanut työllisyyttä.
— En olisi vuosi sitten uskonut, että työllisyysaste saavuttaa nykytason.


Irtisanomislain sijasta Palola kiinnittäisi huomiota isoihin työllisyyspoliittisiin ratkaisuihin, joita seuraavalla hallituksella kuitenkin on edessä.
Hänen mukaansa tulisi paneutua ilmastonmuutokseen, ikääntymisen haasteisiin, työelämän muutoksiin, veropolitiikkaan ja yleensä siihen miten yhteiskunnan toiminnot rahoitetaan.
— Iso kysymys on myös se, miten Suomeen saataisiin osaavaa työvoimaa lisäävää maahanmuuttoa.