Lautakunta piti kiinni Ratinlammen ja Kaihun luontoarvoista

Mikkelin seudun ympäristölauta tuki Mikkelin oman kaupunkiympäristölautakunnan näkemystä Ratinlammen ja Kaihun luontoarvoista.

Jaakko Avikainen

Kaupunginhallituksen kannattama kaavamerkintä mahdollistaisi asuntorakentamisen Urpolanjoen jokisuun viereiselle alueelle.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta piti yksimielisesti kiinni kantakaupungin osayleiskaavasta aikaisemmin antamastaan lausunnosta.

Keskiviikon kokouksessa ei varsinaisesti otettu kantaa Ratinlammen ja Kaihun Kattilansillan korttelin kiisteltyihin kaavamerkintöihin. Kuitenkin lausunto tukee kaupunkiympäristölautakunnan alkuperäistä esitystä, jossa alueet oli merkitty kaupunkivihreäksi.

Hallituksessa kaavaehdotuksesta jouduttiin äänestämään ja Ratinlampi muutettiin kaupalliseksi alueeksi ja Kattilanlahden kortteli kehittyväksi taajamaksi.

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan mukaan luontoarvojen, rakennettavuuden ja hulevesijärjestelyjen selvitykset eivät tue Ratinlammen alueen rakentamista.

Lautakunta muistutti, että Kaihun Kattilanlahden kiistellystä korttelista 42 prosenttia on liito-oravan esiintymisaluetta ja sen puusto tulee säilyttää kokonaisuudessaan. Alueen luonnon monimuotoisuus on lausunnon mukaan huomioitava suunnittelussa.

Lausunnossa tuotiin esille, että Kattilanlahden korttelin sijaitsee valtatie 13:sta melualueella, eikä tiesuunnitelmissa ole huomioitu asuinrakentamista.

Luetuimmat