Mikkelin kaupungille avautuu uusi pesti ilmastokoordinaattorille, joka kehittää vähähiilisiä hankkeita ja ilmastotyötä — "Kävi ilmi, että ilmastotyö on huonolla tolalla Etelä-Savossa"

Ilmastokoordinaattorin pestiä vauhditti Etelä-Savon maakuntaliitto, joka rahoittaa suurimman osan hankkeesta.

Laura Lamponen

Hakuaikaa ilmastokoordinaattorin tehtävään on syyskuun 5. päivään asti.
Hakuaikaa ilmastokoordinaattorin tehtävään on syyskuun 5. päivään asti.

Mikkeli kaupungin ympäristöpalvelut hakee ilmastokoordinaattoria, jonka tehtävänä on edistää ilmastotyötä ja vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottoa Mikkelissä.

Ilmastokoordinaattori laatii hankkeen aikana uudet energia- ja ilmasto-ohjelmat, sillä entiset menevät umpeen vuoden 2020 aikana.

Tavoitteena on myös tehostaa viestintää ja tiedottamista kuntalaisille sekä viranhaltijoille siitä, millaisiin vähähiilisiin hankkeisiin ja uusiin teknologioihin on rahoitusmahdollisuuksia.

Tehtävä on uusi, johon on saatu eniten rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliitolta, yhteensä 70 prosenttia. Loput 30 prosenttia rahoitusta hankitaan muun muassa Mikkelin seudun kehitysrahastolta ja muutamilta Mikkelin kaupungin omistamilta liikelaitoksilta.

Haku on nyt käynnissä, ja hakuaika päättyy 6. syyskuuta kello 15.

Ilmastotyötä pitäisi edistää Etelä-Savossa

Hankkeen rahoitus varmistui hieman ennen kesälomia, ja nyt kaupunki hakee henkilöä määräaikaiseen työsuhteeseen kahdeksi vuodeksi.

Tarve ilmastokoordinaattorille kävi ilmi, kun maakuntaliitto julkaisi raportin Etelä-Savon kuntien ilmastotyöstä, kertoo Mikkelin kaupungin ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen.

— Kävi ilmi, että ilmastotyö on huonolla tolalla Etelä-Savossa ja että ilmastotyöhön ei paljoa olla panostettu tai resursoitu, sanoo Pasonen.

Pasonen muistelee, että Mikkeli on ainoa Etelä-Savon kunnista, joissa energia- ja ilmastostrategia on tehty.

Pasonen kertoo myös keskustelleensa maakuntaliiton ihmisten kanssa ja saaneensa tiedon, että maakuntaliitolla olisi jäljellä rahaa vähähiilisiin hankkeisiin ja ilmastotyöhön.

Ilmastokoordinaattori työskentelee Mikkelin seutukunnan lisäksi yhteistyössä Juvan ja Puumalan kuntien kanssa.