Mikkeli rakentaa 50 miljoonalla eurolla kouluja ja päiväkoteja — Uudet aluekoulut nousevat Urpolaan ja Lähemäelle

Kaupunkirakennetyöryhmä julkisti esityksensä maanantaina. Palvelurakennepakettiin kuuluu se, että Mikkeli palauttaa kaikille lapsille yhtäläisen subjektiivisen oikeuden kokopäivähoitoon vuonna 2019.

Vesa Vuorela

Nykyinen Mikkelin Urpolan koulu puretaan ja paikalle rakennetaan uusi yli 800 oppilaan aluekoulu.
Nykyinen Mikkelin Urpolan koulu puretaan ja paikalle rakennetaan uusi yli 800 oppilaan aluekoulu.


Mikkelin kaupungilla on lähivuosina edessään lähes 50 miljoonan euron perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen investoinnit.
Kaupunki aikoo rakentaa uusia kouluja ja järjestellä nykyisiä 34 miljoonan euron edestä. Päiväkotisuunnitelmien hinta on 15 miljoonaa euroa.


Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelyt ovat keskeinen osa kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa. Esitykset sisältyvät kaupunkirakennetyöryhmän maanantaina julkistettuihin esityksiin.

Kouluinvestoinnit ovat mittavia. Mikkelin muun muassa rakentaa kaksi uutta aluekoulua ja lakkauttaa osan nykyisistä alakouluista.
Työryhmä esittää, että uusia kouluja rakennetaan Urpolaan, Lähemäelle ja Anttolaan parhaillaan rakenteilla olevan Rantakylän lisäksi.


Kaikkiaan kymmenen koulua yhdistyy uusiin kouluihin ja lähellä oleviin suurempiin kouluihin. Kouluja olisi esitysten toteuduttua kolmetoista nykyisten 23 koulun sijaan.
Uusia kaupungin päiväkoteja rakennetaan Kalevankankaalle, Rantakylään, Haukivuorelle ja kaupungin itäosaan. Myös päiväkotipalveluissa kootaan pienempiä yksiköitä suurempien yhteyteen.

Urpolaan ja Lähemäelle uudet aluekoulut

Kaupungin eteläisellä alueella lakkaa Urheilupuiston koulu. Samoin lakkaa nykyinen Urpolan koulu.
Urpolan koulun paikalle rakennetaan uusi yhtenäiskoulu, eteläisen alueen aluekoulu. Koulun koko on noin 850 oppilasta.

Kaikkiaan kymmenen koulua yhdistyy uusiin kouluihin ja lähellä oleviin suurempiin kouluihin.


Tähän uuteen kouluun yhdistetään Urpolan alaluokat, Moision koulu ja Olkkolan koulu sekä näiden koulujen yläluokkalaiset.
Lisäksi uuteen kouluun tulevat Sairilan ja Rahulan koulujen yläluokkalaiset ja osa Päämajakoulun yläluokkalaisista.
Uusi Urpolan koulu aloittaa toimintansa elokuusta 2021.

Toinen suuri muutos nähdään kaupungin itäisellä alueella.
Itään rakennetaan uusi aluekoulu, Lähemäen koulu, jonne ohjataan Lähemäen ja Peitsarin oppilaat sekä Rämälän ja Launialan oppilaat.
Koulun koko on 600—650 oppilasta. Uuden koulun on määrä aloittaa elokuussa 2023.
Tuppuralan koulu jatkaa edelleen alakouluna.
Idässä Rahulan oppilaat siirtyvät ensi syksynä väistötiloihin Sairilaan. Samalla Rahula yhdistyy Sairilaan. Sairilan yläkoululaiset siirtyvät Urpolan uuteen aluekouluun.

Osa pienistä kouluista lakkaa

Pohjoisella alueella jatkaa lähes 600 oppilaan Kalevankankaan yhtenäiskoulu.
Ihastjärven koulu lakkaa ja liittyy osaksi Kalevankangasta ensi vuoden elokuussa.
Vanhalan koulu jatkaa lukuvuoden 2022—2023 loppuun. Tuolloin oppilaat siirtyvät Kalevankankaalle.

Läntisellä alueella toimii uusi noin 650 oppilaan Rantakylän yhtenäiskoulu.
Otavan alakoulu jatkaa.
Keskusta-alueella Rouhialan koulu lakkaa ja yhdistyy Päämajakouluun elokuusta 2021 uuden Urpolan koulun valmistuttua.

Keskustassa itäisen alueen yläkoulu on lyseo. Yläkoululaisia siirtyy uudesta Lähemäen koulusta, Tuppuralan koulusta ja osaksi Päämajakoulusta. Rämälän yläkoululaisista osa menee lyseolle, osa Haukivuorelle.
Haukivuoren yhtenäiskoulu jatkaa. Vuoteen 2024 ulottuva oppilasennuste on noin 170 oppilasta.

Vesa Vuorela

Peitsarin koulu liitetään itäisen alueen uuteen aluekouluun, joka tulee Lähemäelle.


Suomenniemellä 4—6-luokkalaiset siirtyvät Ristiinan yhtenäiskouluun elokuusta 2020 alkaen. Alaluokkalaisten opetus keskitetään päiväkotikiinteistöön.
Anttolaan rakennetaan aiempien suunnitelmien mukaan uusi koulu, jonka on määrä olla valmis ensi vuoden lopulla.

Päivähoito-oikeus laajenee

Työryhmän kokonaispakettiin sisältyy myös esitys, että Mikkelin kaupunki palauttaa kaikille lapsille yhtäläisen subjektiivisen oikeuden kokopäivähoitoon vuonna 2019.
Kustannukset ovat noin 170 000 euroa. Lisäys otetaan huomioon ensi vuoden budjetissa.

Kalevankankaalle tehdään uusi päiväkoti vuoden 2019 aikana. Hanke maksaa runsaat neljä miljoonaa euroa.
Samana vuonna valmistuu uusi päiväkoti Haukivuorelle ja Rantakylään.
Tikanpeltoon tulee uusi päiväkoti vuonna 2021. Hanke maksaa noin 4,5 miljoonaa euroa.

Talouteen haetaan säästöjä

Kaupunkirakennetyöryhmän paketti on esitys, joka esiteltiin maanantaina kaupunginhallituksella ja valtuustolle sekä henkilöstölle.
Seuraavaksi vuorossa kaupunkilaisten kuuleminen ja keskusteluvaihe. Työryhmän esityksistä järjestetään keskustelutilaisuuksia. Niihin pääsee tutustumaan myös kaupungin nettisivuilla.
Valtuusto päättää kokonaisuudesta kesäkuussa.

Palvelurakenteen muutoksilla Mikkeli tavoittelee merkittävää taloudellista säästöä toiminnan tehostumisen myötä.
Koulujen ja varhaiskasvatuksen palvelurakenteen tiivistymisen myötä kustannustason on laskettu alenevan noin neljällä miljoonalla eurolla.
Työryhmän esitykset tasapainottaisivat taloutta yhteensä noin seitsemällä miljoonalla eurolla.

Käyttötalouteen kaupunki hakee erilaisia säästökohteita. Valtuusto on asettanut vakautustarpeeksi runsas viisi miljoonaa euroa.
Kaupunki laskee, että sopeutustarve täytyy kokonaisuudessaan.
Viime vuoden lopun lähtötilanteeseen verrattuna asetelmat ovat heikentyneet palkkaratkaisujen ja valtionosuuksien laskun vuoksi.


Palvelurakenteen uudistamisen uskotaan kuitenkin vahvistavan toimintakatetta.
Toisaalta rakenteiden uusiminen kasvattaa poistoja, velkaa ja alaskirjauksia. Mikkeli harkitsee, että alaskirjaus katetaan peruspääomasta.

Kommentoi artikkelia

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.

Lue kommentointiohjeet