Mikkelin paikallisliikenteen hoitaa seuraavatkin viisi vuotta Soisalon liikenne, päätti kaupunkiympäristölautakunta

Kaasubussit kurvaavat Mikkelin kaupunkiliikenteeseen kaupunkistrategian mukaisesti.

Jaakko Avikainen

Mikkelin paikallisliikenteessä nähdään jatkossakin Soisalon liikenteen autoja, päätti kaupunkiympäristölautakunta kokouksessaan keskiviikkona.
Mikkelin paikallisliikenteessä nähdään jatkossakin Soisalon liikenteen autoja, päätti kaupunkiympäristölautakunta kokouksessaan keskiviikkona.

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta valitsi kokouksessaan keskiviikkona joukkoliikennepalvelujen tuottajia vuonna 2021 alkavalle viisivuotiskaudelle. Hallintopäällikkö Juha Ruuthin mukaan tarjouskilpailu oli erittäin tiukka.

Mikkelin paikallisliikenteestä jätettiin kolme tarjousta. Edullisimman niistä teki Soisalon liikenne, jonka kanssa kaupunki solmii viisivuotisen sopimuksen, joka alkaa toukokuun 2021 alusta. Sopimuksen vuosihinta on 2,09 miljoonaa euroa. Sopimusta voidaan jatkaa kahdella lisävuodella.

Mikkeli–Ristiina–Pellos-joukkoliikennepalveluista jätettiin määräajan puitteissa viisi tarjousta. Parhaan tarjouksen teki Tilausliikenne Himanen, jonka kanssa tehdään liikennöinnistä viisivuotinen sopimus. Sopimuskausi alkaa 5.6.2021. Tarjouksen vuosihinta on noin 380 000 euroa. Myös tätä sopimusta voidaan jatkaa kahdella vuodella.

Mikkelin palveluliikennettä hamusi itselleen yhdeksän tarjouksen jättänyttä liikennöitsijää. Palveluliikenteen saa hoitoonsa Soisalon liikenne ajalle 1.5.2021–31.5.2026, kahden vuoden optiolla.

Kaupunkiympäristölautakunnan hankintapäätöksillä on kahden viikon valitusaika.

Tarjouskilpailu oli erittäin tiukka.

Hinta ratkaisi valinnat

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksenteon perusteena oli alin hinta.

Tilaaja eli Mikkelin kaupunki suunnittelee reitit ja aikataulut ja saa kaikki lipputulot. Liikenteenharjoittaja saa korvauksen sopimuksen mukaisesta liikennöinnistä.

Kilpailutuksessa otettiin huomioon Mikkelin kaupungin strategiaan sisältyvä kestävän kasvun ohjelma, jonka tavoitteisiin kuuluu biopolttoaineiden käytön lisääminen kaupungin järjestämässä henkilöliikenteessä.

Esimerkiksi Mikkelin paikallisliikenteen liikennöitsijän valinnassa edellytettiin vähintään neljän kaasubussin käyttöönottoa. Kaasubusseja on siten luvassa Mikkelin paikallisliikenteessä viimeistään kesällä 2021.

Mikkelin paikallisliikenne siirtyi Soisalon liikenteen vastuulle jo edellisellä tarjouskierroksella. Tuolloin Mikkeli–Ristiina–Pellos-joukkoliikennettä valittiin hoitamaan Savonlinja ja Moppe-palveluliikennettä Ihastjärven linja.

Korjattu 29.10. kello 17.50 paikallisliikenteen sopimuksen vuosihinnaksi 2,09 miljoonaa euroa.