Satu Taavitsainen otti siilotontin kaavan ja rakennusoikeuskaupat pois valtuuston listalta

Mikkelin kolmen suuren valtuustoryhmän puheenjohtajat demareita myöten arvostelevat valtuuston puheenjohtajan menettelyä. Asiat saattavat kuitenkin tulla valtuustoon erillispäätöksellä kiireellisinä. Ryhmäpuheenjohtajat haluavat panna siilokulmauksen rakentamisen liikkeelle.

Vesa Vuorela

Mikkelin kaupunginvaltuuston on ollut määrä päättää siilokorttelin asemakaavan muutoksesta ja kahdesta rakennusoikeuden luovutuksesta ensi maanantain valtuustossa. Esityslistalla pykäliä ei kuitenkaan ole. On kuitenkin mahdollista, että asiat otetaan kiireelliseenä käsittelyyn.
Mikkelin kaupunginvaltuuston on ollut määrä päättää siilokorttelin asemakaavan muutoksesta ja kahdesta rakennusoikeuden luovutuksesta ensi maanantain valtuustossa. Esityslistalla pykäliä ei kuitenkaan ole. On kuitenkin mahdollista, että asiat otetaan kiireelliseenä käsittelyyn.


Mikkelin niin sanotun siilotontin asemakaavan muutos ja kahden investorin rakennusoikeuskaupat eivät ainakaan tällä hetkellä ole tulossa Mikkelin ensi maanantain valtuuston käsittelyyn.
Syy on se, että valtuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen (sd.) ei hyväksynyt näitä kolmea asiakokonaisuutta valtuuston esityslistalle.
Valtuuston lista valmistui keskiviikkona päivällä. Taavitsainen ilmoitti listan koonneelle kaupunginkanslialle, että kaavaa ja kauppoja ei oteta käsittelyyn. Valtuuston listan kokoamisessa valtuuston puheenjohtaja voi itse päättää, mitä asioita listalla on.

Asemakaavan muutoksesta ja rakennusoikeuksien luovuttamisesta JL-rakentajat Oy:lle ja keskinäinen vakuutusyhtiö Eteralle on kaupunginhallituksen esitys maanantailta.
Taustalla on siilotontin rakentaminen ja hallituksen maanantainen käsittely, jossa hallitus joutui äänestämään esityksestään valtuustolle.
SDP:n hallituksen jäsen Raine Lehkonen esitti, että kaava ja rakennusoikeudet palautetaan uuteen valmisteluun. Esitys hävisi äänestyksessä ja käsittely jatkui.
Lehkonen perusteli kantaansa ennen muuta sillä, että rakennusoikeuksien myymisen kauppahinnat ovat liian alhaisia.
Hallitus päätti myös sen, että Suomen kuntaliitolta kysytään kantaa rakennusoikeuksien luovutuksiin, kauppahinnan määrittelyyn ja mahdolliseen kiellettyyn valtiontukeen. Kaupunki odottaa lausuntoa ensi maanantaiksi, jolloin hallituksen on määrä pitää asiasta ylimääräinen kokous.

Pykälät saattavat kuitenkin tulla valtuustokäsittelyyn, sillä valtuusto voi ottaa asiat kiireellisinä käsittelyyn.
Tämä edellyttää sitä, että joku valtuutetuista tekee esityksen asiasta. Tämä näyttää todennäköiseltä, sillä kolmen suuren valtuustoryhmän puheenjohtajat arvostelevat Taavitsaisen menettelyä.
Keskustan ryhmän puheenjohtaja Heikki Nykänen sanoo, että tutkitaan sitä, onko mahdollista saada mainitut asiat käsittelyyn.
— Siilotontin tulevaisuudesta on yhteisesti ryhmäpuheenjohtajien kanssa sovittu pitkin kevättä useaan kertaan. Asioiden pitäisi olla esityslistalla. Perusteet sovitusta siilotontin ja taidemuseohankkeen ratkaisuista on yhteisesti sovittu, eivätkä ne ole mihinkään muuttuneet, sanoo Nykänen.

Nykänen ja myös kokoomusryhmän puheenjohtaja Olli Nepponen arvioivat, että valtuustossa syntyy enemmistö pykälien saamiseksi käsittelyyn.
— Pidän valtuuston puheenjohtajan menettelyä erikoisena. Ei hänen tulisi ryhtyä estämään käsittelyä. Ilman muuta asiat pitää ratkaista maanantaina, sillä siilokorttelin tulevaisuus on tärkeä asia Mikkelille, sanoo Nepponen.
SDP:n ryhmäpuheenjohtaja Markku Turkia sanoo olevansa eri mieltä Taavitsaisen kanssa. Turkian mukaan asemakaava ja rakennusoikeudet tulee käsitellä valtuustossa hallituksen esityksen pohjalta.
—Pidän valitettavana syntynyttä tilannetta. Nämä asiat ovat edessä kuitenkin joka tapauksessa. Siilokorttelin rakentaminen toisi työpaikkoja ja tuloja kaupungille. Jos asioita lykätään, menetetään rahaa, sanoo Turkia.
Turkia sanoo, että ryhmäpuheenjohtajat ovat neuvotelleet ja kuulleet valmistelussa asiantuntijoita. Hänen mukaansa on yhteinen tahto, että siilokorttelia saadaan vietyä eteenpäin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka (kesk.) haluaa myös saada asiat valtuuston käsittelyyn maanantaina.
— Viivytystaistelu ei auta. On tehtävä ratkaisuja, jotta kokonaisuus etenee. Jos emme päätä siilokorttelin asemakaavasta, juuttuu myös taidemuseohankkeen valmistelu.
— Jos tulee viivytyksiä, koko siilokorttelin rakentaminen siirtyy. Kyseessä on noin 30 miljoonan euron hanke, joka on iso asia kaupungille, sanoo Kuikka.

Vääntö keskittyy ennen muuta rakennusoikeuksien hintaan. Turkia pitää JL-rakentajien kanssa syntynyttä hintaa liian alhaisena.
Kuikka muistuttaa, että hinta on muodostunut kilpailutuksella. Hänen mukaansa hinnoittelussa on ajateltu kaupungin etua, eikä ”mitään ole annettu kenellekään puoli-ilmaiseksi”.
Kaupunginhallituksen listalta näkyy Eteran ja ja JL-rakentajien kanssa valmistellut sopimukset. Kaikki valmisteluun liittyvät seikat eivät silti ole olleet julkisuudessa.
Esimerkiksi JL-rakentajien kanssa on käyty jatkoneuvotteluja siitä, miten siilojen purku vaikuttaa rakennusoikeuden hintaan sekä siitä, mikä on mahdollisten lisärakennusoikeuksien neliöhinta.
Näiden neuvottelujen pohjalta neliöhinta on muodostumassa suuremmaksi kuin rakennusoikeuden luovutussopimukseen kirjattu kokonaissumma 680 000 euroa.

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo