Joka torppa verolle Kangasniemellä

Tavoitteena on kerätä tulevina vuosina kiinteistöveroja merkittävästi nykyistä enemmän.

Kangasniemellä käynnistetään hanke, jonka tavoitteena on ajantasaistaa kiinteistörekisterin tiedot ja saattaa kaikki kiinteistöt verotuksen piiriin

Kangasniemen kunnanhallitus on hyväksynyt kiinteistöveroprojektisuunnitelman, jonka tarkoituksena on saattaa kaikki kiinteistöverotuksen piiriin kuuluvat rakennukset verottajan tietoon.
Kangasniemen kunnan taloudellinen tilanne on kireä, ja paineet verotuksen kiristämiseksi ovat kovat. Tavoitteena onkin kerätä tulevina vuosina kiinteistöveroja merkittävästi nykyistä enemmän.
Kiinteistön omistajat saavat lähikuukausien aikana kyselylomakkeen, jolla voi ilmoittaa esimerkiksi talousrakennukset tai mökkien laajennukset ja piha-aitat, jotka mahdollisesti ovat jääneet ilmoittamatta kunnan rakennusviranomaisille.
Jos aihetta on, kiinteistön omistajan antamia tietoja tarkistetaan mittauskäynneillä ja maastokartoituksilla.
Alustavan suunnitelman mukaan rakennusten inventointi aloitetaan kesällä Hokan Ukonniemen alueella.
Projektin on määrä olla valmis vuonna 2020. Vuosikustannukset ovat 42 680 euroa.

Arja Reinikainen

Arja Reinikainen

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo