Mikkelin teknisiin virkoihin valittiin omasta organisaatiosta – Maankäyttöjohtajaa haetaan konsultin avulla

Kalle Räinä ja Minna Frosti valittiin maankäytön virkoihin. Maankäytön päällikköviran täyttöön Mikkeli ostaa rekrytointiapua avoimen haun tueksi.

Vesa Vuorela

Mikkelin teknisiin virkoihin valittiin omasta organisaatiosta – Maankäyttöjohtajaa haetaan konsultin avulla

Mikkelin uusi asemakaavapäällikkö on kaupungin kaavoitusinsinööri Kalle Räinä.

Uusi kaavoitusinsinööri puolestaan on maanmittausinsinööri Minna Frosti.

Molemmat avoinna olleet teknisen sektorin virat täytettiin kaupungin omasta organisaatiosta tulleista hakijoista. Kummallekaan valituista ei siksi aseteta koeaikaa. He ottavat uudet virat vastaan, kun valinnat ovat muodollisesti lainvoimaisia.

Juvalainen Frosti on tällä hetkellä kaupungin paikkatietopäällikön sijainen. Kaavoitusinsinöörin tehtäviin kuuluvat muun muassa poikkeamisluvat.

Asemakaavapäällikön ja kaavoitusinsinöörin virkaan tuli hakuaikana kumpaankin kaksi hakemusta.

Mikkeli on hakenut myös maankäyttöjohtajaa.

Varsin keskeiseen maankäytön ja kaupunkisuunnittelun virkaan ei tullut hakuaikana kuin yksi hakemus. Kaupunki on siksi jatkanut hakuaikaa marraskuun loppuun.

Maankäyttöjohtajaa haetaan nyt lisäksi ulkopuolisen konsultin avustuksella. Tekninen johto on tehnyt konsulttiyrityksen kanssa sopimuksen rekrytoinnin valmistelusta.

Viran vaatimatonta hakijamäärä on spekuloitu muun muassa kaupungin vetovoimalla. Kaupunki katsoo, että tällaisia maankäytön johtavia asiantuntijoita on tarjolla vähän koko maassa.