Etujärjestöt esittävät Etelä-Savolle omaa selviytymissuunitelmaa akuutin kriisin jälkeiselle ajalle

Elinvoiman palauttamisen tiekartan tekijäksi toivotaan laajaa joukkoa.

Henry Parta

Korona on iskenyt kovaa yrityksiin.
Korona on iskenyt kovaa yrityksiin.

Etelä-Savon Yrittäjät, MTK-Etelä-Savo ja Etelä-Savon kauppakamari esittävät, että maakunnalle laaditaan oma selvitymissuunnitelma koronakriisin jälkeistä aikaa varten.

Järjestöt ovat tehneet Etelä-Savon maakuntahallitukselle aloitteen selviytymissuunnitelman tekemiseksi. Maakuntahallitus käsittelee aloitetta ensi maanantain kokouksessa.

Aloitteessa todetaan, että koronakriisi on asettanut yritysten toimintaedellytykset, alueiden työpaikat ja kuntien elinvoiman vaakalaudalle. Aloitteen mukaan koronakriisin jälkeen olisi yhdessä etsittävä ratkaisuja Etelä-Savon maakunnan elinvoiman palauttamiseksi.

Kriisi on lisännyt yhteistyötä

Järjestöt arvioivat kriisin kuitenkin myös yhdistäneen aluetta ja yhteistyön vahvistuneen elinkeinovaikuttajien, viranomaisten ja yrittäjien kesken. Niiden mielestä yhteistyötä on jatkettava akuutin kriisin jälkeen.

Aloitteessa esitetään, että maakuntaliiton johdolla laaditaan maakunnallinen, elinkeinopolitiikan toimijoita sitouttava selviytymissuunnitelma. Se tehtäisiin yhdessä yritysten, maakunnan, kuntien, oppilaitosten, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kehitysyhtiöiden, uusyrityskeskusten, kolmannen sektorin ja ay-toimijoiden sekä pankkien ja alueen Finnveran edustajan kesken.

Järjestöt peräävät tilannekuvaa alueen yritysten, työpaikkojen ja aluetalouden tilasta sekä selkeitä toimenpiteitä kriisistä selviämiseksi.

Aloitteen tekijöiden mielestä esimerkiksi yritysneuvonta ja yritysrahoitusinstrumentit pitää suunnata palvelemaan uutta aikaa ja selvittää muun muassa yrityspalvelusetelien käyttöönotto. Suunnitelmaan toivotaan sisällytettäväksi myös päätösten yritysvaikutusten arviointi.