Yhdeksän haki Pieksämäen kaupunginjohtajaksi — Katso tästä hakijoiden nimet

Hakijaryhmässä on Pieksämäen vs.kaupunginjohtaja Ulla Nykänen ja sinisten kangasniemeläinen ministeriavustaja Kari Synberg. Valmisteluryhmä käy läpi hakijat ennen kaupunginhallituksen kokousta. Valtuusto päättää virkamiesjohtajasta kesäkuussa.

Vs. kaupunginjohtaja Ulla Nykänen hakee virkaa, jota hän on hoitanut viransijaisena runsaan vuoden.
Vs. kaupunginjohtaja Ulla Nykänen hakee virkaa, jota hän on hoitanut viransijaisena runsaan vuoden.


Kaikkiaan yhdeksän hakijaa jätti hakemuksensa Pieksämäen kaupunginjohtajan virkaan.
Viran hakuaika päättyi tiistaina iltapäivällä.
Hakijoiden joukossa on seudullisesti tuttuja nimiä Pieksämäen nykyinen vs. kaupunginjohtaja Ulla Nykänen sekä kangasniemeläinen ministerin erityisavustaja Kari Synberg (sin.).
Paikkaa tavoittelee Nykäsen lisäksi myös kaksi muuta kuntajohtajaa, Virtain kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki sekä Rautalammin kunnanjohtaja Anu Sepponen.

Hakijoista kolmen muodollinen pätevyys ei riitä, sillä virkaan valittavalta edellytetään yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa.
Pieksämäki odottaa valittavalta myös hyvää kunnallishallinnon ja -talouden osaamista, käytännön kokemusta johtavasta hallinnollisesta virasta sekä riittävää elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuntemusta.
Lisäksi arvostetaan hyvää kielitaitoa, yhteiskuntasuhteita ja yhteistyökykyä sidosryhmien kanssa. Myös juridiikan osaaminen katsotaan eduksi.
Virka on viiden vuoden määräaikainen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen (kesk.) on tyytyväinen hakijamäärään, mutta ei toistaiseksi kommentoi hakijalistaa sen enempää.
— Kutsutaan ensin koolle varsin nopeaan tahtiin valmisteluryhmä, joka tekee tilannearviota hakijoista. Asia tulee kaupunginhallitukseen 13. toukokuuta tai mahdollisesti aikaisemminkin, jos katsotaan tarpeelliseksi.

Vesa Vuorela

Kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee sinisten ministeriavustaja Kari Synberg.
Kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee sinisten ministeriavustaja Kari Synberg.


Sepposen mukaan ensimmäinen arvioitava kysymys on se, lähteekö kaupunki valitsemaan uutta kaupunginjohtajaa nyt hakeneiden joukosta vai tarvitaanko mahdollisesti uusi kierros.
— Tämä tulee arvioitavaksi. Vielä en ota kantaa asiaan, sanoo Sepponen.
— Hakijalistaan voi olla sikälikin tyytyväinen, että mukana on kaksi kaupunginjohtajaa ja yksi kunnanjohtaja. Paikka näyttää kiinnostavan.


Pieksämäen kaupunginvaltuuston on määrä päättää uuden kaupunginjohtajan nimestä 17. kesäkuuta ylimääräisessä kokouksessaan.

Pieksämäen kaupunginjohtajan virka tuli avoimeksi, kun kaupunki sopi viime vuoden alkupuolella kaupunginjohtaja Tapio Turusen kanssa viran jättämisestä.
Virkaa siirtyi viime vuoden helmikuussa hoitamaan hallintojohtajan tehtävästä Ulla Nykänen.
Turunen on virassaan ilman työvelvoitetta elokuun alkuun saakka.
Uuden kaupunginjohtajan on määrä aloittaa virassa syyskuun alusta.

Kaupunginjohtajan virkaa hakivat kokemusasiantuntija Matti Mäkelä Varkaudesta, puolustusvoimien sotatekniikan opettaja, tutkija, filosofian maisteri Petri Huida Lappeenrannasta, Virtain kaupunginjohtaja, kauppatieteiden maisteri Vesa Haapamäki Jyväskylästä, Pieksämäen vs. kaupunginjohtaja, kauppatieteiden maisteri Ulla Nykänen, erityisavustaja, filosofian tohtori Kari Synberg Kangasniemeltä, tradenomi Yamk Marko Lehtonen Tuusulasta, Työtehoseuran opettaja, kone- ja tuotantoinsinööri amk Tiina Alho-Asikainen Outokummusta, Osuuskunta Idekoopin toimitusjohtaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Jarmo Hänninen Rautalammilta sekä Rautalammin kunnanjohtaja, kauppatieteiden maisteri Anu Sepponen.

Uusimmat uutiset