Yrittäjät tykkäävät Puumalasta – Kunta nousi valtakunnallisessa barometrissä kärkipaikoille

Koko Etelä-Savon tulos oli toiseksi huonoin koko maassa.

Vesa Vuorela

Puumala on yrittäjien mielestä hyvä paikka yrittää.
Puumala on yrittäjien mielestä hyvä paikka yrittää.

Puumala nousi kolmanneksi valtakunnallisessa Suomen yrittäjien kuntabarometrissä alle 10 000 asukkaan kunnissa. Barometri kuvaa yrittäjien mielipidettä kunnan elinkeinopolitiikasta.

Puumalassa yrittäjät olivat barometrin mukaan erityisen tyytyväisiä kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyyteen. Yrittäjät kokivat, että yritykset otetaan huomioon jo päätösten valmisteluvaiheessa. Lisäksi Puumalassa alueen infrastruktuuri koettiin paremmaksi kuin alueella eli Etelä-Savossa yleensä.

Muista Etelä-Savon kunnista vain Sulkavalla ja Joroisissa elinkeinopolitiikan koettiin onnistuneen yli koko Suomen keskiarvon. Koko maassa tulos oli 2,97. Maakunnallisesti Etelä-Savon tulos oli toiseksi koko maan toiseksi huonoin, vain 2,71.

Etelä-Savossa enemmän kuin joka kolmas vastaaja katsoi, että kunta tai kunnan oma yhtiö kilpailee yrityksen kanssa samoilla markkinoilla. Maakunnallisesti yrittäjät kehuivat sitä, että tietoliikenneyhteydet toimivat Etelä-Savossa aiempaa paremmin.