Välienselvittely Säynätlammen tonteista jatkuu Kangasniemellä – Kunnanhallitus hylkäsi Harvel Oy:n oikaisuvaatimuksen

Kunta perii edelleen sopimussakkoa Säynätlammen tonttien rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä.

Kangasniemen kunnantalo.
Kangasniemen kunnantalo.

Kangasniemen kunnan ja yrityssaneeraukseen ajautuneen Harvel Oy:n välienselvittely jatkuu.

Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessa hylätä yhtiön oikaisuvaatimuksen koskien Säynätlammen alueen rakentamisvelvoitteen täyttämättä jättämisestä perittäviä sopimussakkoja.

Oikaisuvaatimuksessa Harvel Oy vetoaa siihen, ettei kunta ole päätöksenteossaan huomioinut yrityksen esittämiä erityisiä syitä.

Kunnanhallitus puolestaan perustelee hylkäyspäätöstä sillä, ettei kunnan tietoon ole saatettu asiakirjoja tai muita tietoja, joita ei olisi huomioitu asiasta päätettäessä eikä oikaisuvaatimuksessa ole yksilöity, mihin selvityksiin vedotaan.

Kunnanhallitus katsoo, ettei yrityssaneeraukseen ajautuminen ole erityinen syy, jonka vuoksi kunnan olisi vapautettava ostaja sopimussakon suorittamisesta.

Yritys osti kunnalta vuonna 2012 Säynätlammen omakotitalonäyttelyalueelta kuusi omakotitalotonttia 34 200 eurolla.

Kauppakirjassa sovittiin sopimussakosta, jonka mukaan ostaja on velvollinen suorittamaan kunnalle kauppahinnan kymmenkertaisesti, mikäli ostaja ei toteuta rakentamisvelvoitetta.

Määräajan umpeuduttua kunta katsoi ostajan laiminlyöneen rakentamisvelvoitteen ja päätti periä 342 000 euron sakon.

Keväällä yhtiö tarjosi kuuden tontin muodostamaa kiinteistöä kunnalle ostettavaksi ja vaati rakentamisvelvoitteesta vapauttamista. Vaihtoehtoisesti yritys vaati kymmenen vuoden lisäaikaa rakentamiselle. Vaatimusta Harvel perusteli taloudellisella tilanteellaan ja saneerausohjelmalla.

Kunnanhallitus hylkäsi tarjouksen ostaa tontit takaisin. Kunta katsoi myös, että rakentamisvelvoite olisi ollut täytettävissä.