Puumala aikoo poistaa lapsiperheiden asiakasmaksuja — Toisaalta tuottokin on ollut vähäinen

Kotihoidon kuntalisän maksamisen jatkaminen nousee hyvinvointilautakunnassa myös esiin.

Jussi Lopperi

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa ennen koulupäivää ja sen jälkeen virikkeellistä toimintaa. Kuvituskuva.
Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa ennen koulupäivää ja sen jälkeen virikkeellistä toimintaa. Kuvituskuva.

Puumalan kunta aikoo poistaa varhaiskasvatuksen maksut sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut ensi vuoden alusta.

Kunnan palvelujohtajan esityksiä maksujen poistamisesta käsitellään ensi maanantaina hyvinvointilautakunnassa.

Ratkaisujen katsotaan toteuttavan kuntastrategian tavoitetta, jonka mukaan Puumala on lapsiystävällinen sujuva arjen asuinpaikka.

Maksujen poistamista perustellaan myös maksujen vähäisellä kertymällä työmäärään nähden eli siihen, minkä verran maksupäätösten tekoon ja laskutukseen kuluu aikaa.

Kunta on toistaiseksi perinyt varhaiskasvatuksen maksua yli 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta. Kertymän arvioidaan olevan kunnalle tänä vuonna hieman yli 10 000 euroa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut jäävät vuosittain alle 6 000 euron. Toiminnasta on peritty ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan oppilailta 60 euron kuukausimaksua tai 80 euroa, jos päivä on ollut yli nelituntinen.

Hyvinvointilautakunta käsittelee myös esitystä kotihoidon tuen kuntalisän jatkamisesta. Nykyisillä päätöksillä lisää maksetaan ensi heinäkuun loppuun. Asian lopullinen ratkaisu kuuluu kunnanvaltuustolle.

Kuntalisää maksetaan perheille, jotka saavat Kelan kotihoidon tuen hoitorahaa ja jotka hoitavat kotona vähintään yhtä alle kolmevuotiasta lasta.