Mikkelin, Savonlinnan ja muiden erva-alueen sairaaloiden sopimus työnjaosta lykkääntyy yhä — Essoten Risto Kortelainen: Johtajat päättivät ottaa aikalisän

Kun järjestämissopimuksesta päättäminen lykkääntyy, Essote ei voi hakea ministeriöltä poikkeuslupaa esimerkiksi Mielen ja kuntoutuksen -talon hankkeeseensa.

Kuopion yliopistosairaalan erva-alueen sairaanhoitopiirien johtajat esittävät edelleen sairaaloiden välille liikkuvia leikkaustiimejä. Niissä osaajat siirtyisivät tekemään vaativia ja harvinaisia leikkauksia alueen eri sairaaloihin.
Kuopion yliopistosairaalan erva-alueen sairaanhoitopiirien johtajat esittävät edelleen sairaaloiden välille liikkuvia leikkaustiimejä. Niissä osaajat siirtyisivät tekemään vaativia ja harvinaisia leikkauksia alueen eri sairaaloihin.

Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueen ervan sairaaloilla ei ole vieläkään valmista järjestämissopimusta. Sairaanhoitopiirien johtajat päättivät ottaa aikalisän.

— Jatkamme järjestämissopimuksen valmistelua pari kuukautta. Harkitsemme kokonaisuutta. Voi olla, että sopimus tulee sairaanhoitopiirien hallituksille ja valtuustoille päätettäväksi vasta marras- ja joulukuussa, kertoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Hän on vaitonainen siitä, miksi sairaanhoitopiirien johtajat päätyivät lykkäämään sairaaloiden työnjaon määrittelevää sopimusta. Tarkoitus oli, että järjestämissopimuksesta olisi päätetty syys- ja lokakuun aikana sairaanhoitopiirien hallituksissa ja valtuustoissa.

Erityisvastuualueeseen kuuluvat Kuopion, Jyväskylän, Mikkelin, Joensuun ja Savonlinnan keskussairaalat.

Kysin erva-alue uskoo yhä leikkaustiimien malliin

Kysin erva-alueen sairaanhoitopiirien johtajat tapasivat keskiviikkona aamulla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.). Tapaamisen jälkeen Kys tiedotti, että johtajat ovat luovuttaneet yhteisen kannanottonsa Kiurulle.

He esittävät edelleen erva-alueen sairaaloiden välille liikkuvia leikkaustiimejä. Niissä osaajat siirtyisivät tekemään vaativia ja harvinaisia leikkauksia alueen eri sairaaloihin. Tämän mallin pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus tyrmäsi viime kaudella.

Länsi-Savo ei tavoittanut Kiurua keskiviikkona kommentoimaan kannanottoa.

Kannanoton mukaan sairaanhoitopiireillä on yhteinen näkemys siitä, että tiimimalli turvaisi sairaaloiden päivystystoiminnan ja paikallisen osaaminen erva-alueella.

Kortelaisen mukaan liikkuvat leikkaustiimit olisivat edelleen realistinen tapa järjestää erva-alueen sairaaloiden välinen työnjako. Toisaalta järjestämissopimuksesta kuitenkin neuvotellaan vielä kokonaisuutena.

Kun järjestämissopimuksesta päättäminen lykkääntyy, Essote ei voi hakea ministeriöltä poikkeuslupaa esimerkiksi Mielen ja kuntoutuksen -talon hankkeeseensa.

Essote näkee täyttävänsä keskittämisasetuksen alaisten leikkausten kriteerit, varsinkin Keski-Suomen keskussairaalan tuella.

Savonlinnan sairaalan asema on yksi kynnyskysymys

Savonlinnan sairaalan asema on yksi kynnyskysymys Kysin erva-alueen järjestämissopimusta laadittaessa.

Sosterin johtaja Panu Peitsaro kertoi olevansa tyytyväinen erva-alueen sopimusluonnokseen. Hän arvioi, että luonnos on Savonlinnan seudun kannalta hyvä.

— Se säilyttää Savonlinnan keskussairaalan palvelut pääosin nykyisellään.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri näkee, että jos Savonlinnan sairaala joutuisi luopumaan kaikista keskittämisasetuksen alaisista leikkauksista, se veisi noin 20—25 prosenttia Sosterin leikkaussalien elektiivisestä eli kiireettömästä toiminnasta. Niin myös kirurgisen päivystyksen ylläpitäminen kävisi mahdottomaksi Savonlinnan sairaalassa.

Savonlinnassa on toistaiseksi jatkettu polven ja lonkan tekonivelleikkauksia, selkäkirurgiaa, rintakirurgiaa, paksusuolisyöpäleikkauksia. Savonlinna on luopumassa olkapään tekonivelleikkauksista ja revisiokirurgiasta.

Syys- ja lokakuun vaihteessa on tarkoitus valmistua Sosterin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin selvitys, jossa tutkitaan, voisivatko Savonlinnan seudun kunnat liittyä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäseniksi erikoissairaanhoidon osalta.

Sosteri uskoo saavansa ministeriön kanssa käydyn neuvottelun perusteella erillispäätöksen, jossa Savonlinnan sairaalan päivystys- ja leikkaustoiminta turvataan. Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelma lupaa mahdollisia poikkeuksia keskittämisasetuksesta, jos erva-alue pyytää niitä.