Attendo ja Essote solmivat sote-sovun Hirvensalmella — yhteistyösopimus lopettaa oikeusprosessit ja turvaa Essoten toimintaedellytykset

Hirvensalmella on väännetty sote-palvelujen järjestämisestä huhtikuusta saakka. Attendo sitoutuu "aktiivisesti myötävaikuttamaan" siihen, että Essote saa käyttöönsä tarvitsemiaan tiloja.

Mari Koukkula

Hirvensalmi on sopinut myyvänsä muun muassa Heikinkodin kiinteistön hoivayhtiö Attendolle.
Hirvensalmi on sopinut myyvänsä muun muassa Heikinkodin kiinteistön hoivayhtiö Attendolle.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymä Essote ja hoivayhtiö Attendo Oy ovat päässeet sopuun siitä, miten Attendo aloittaa toimintansa Hirvensalmella niin, ettei Essoten toiminta paikkakunnalla vaarannu.

Essoten hallituksen hyväksymän sopimusluonnoksen mukaan Attendo ja Essote sopivat yhteisistä menettelytavoista, jotka takaavat ja turvaavat Essoten sote-palvelujen järjestämisvastuun toteutumista Hirvensalmella.

Attendo sitoutuu ”aktiivisesti myötävaikuttamaan” siihen, että Essotella on vuoden 2023 loppuun saakka halutessaan käytössään Hirvensalmen palvelukeskuksen, Heikinkodin ja Hirvensalmen terveyskeskuksen rakennukset.

Jos Attendon senioritalon rakennushanke toteutuu, raukeaa asia palvelukeskuksen ja Heikinkodin osalta ja Essote vuokraa tarvitsemansa tilat senioritalosta. Palveluja Essoten ei tarvitse Attendolta hankkia tässäkään tapauksessa.

Sopimus merkitsee myös sitä, että Essote luopuu oikeustoimista, jotka koskivat Hirvensalmen kunnan aiempia päätöksiä.

Jupakka alkoi huhtikuussa

Hirvensalmen ja Essoten välillä on ollut vääntöä siitä saakka, kun Hirvensalmen kunnanhallitus päätti huhtikuussa myydä nykyiset sote-kiinteistönsä hoivayhtiö Attendolle.

Samalla sovittiin, että Hirvensalmen palvelukeskuksen, Heikinkodin ja terveyskeskuksen rakennukset myydään Attendolle. Yhtiö saa myös rakennusten maa-alueet vuokralle.

Attendo rakentaa Hirvensalmelle 40—60 -paikkaisen senioritalon. Siihen on tulossa myös tehostetun palveluasumisen paikkoja.

Essote katsoi, että kyseessä oli Hirvensalmen sote-palvelujen ulkoistaminen Attendolle. Essote teki toukokuussa Hirvensalmen kunnalle oikaisupyynnön asiasta. Hirvensalmi ei sitä käsitellyt.

Essote valitti seuraavaksi hallinto-oikeuteen, koska katsoi päätösten vaarantavan Essote sote-palvelujen järjestämisen paikkakunnalla.

Valituksessa vaadittiin myös sopimusten täytäntöönpanon kieltämistä.
Hallinto-oikeus palautti Essoten oikaisupyynnön Hirvensalmen kunnanhallituksen käsittelyyn.

Valituskierre puolin ja toisin

Hirvensalmi ei tyytynyt tähän, vaan valitti heinäkuussa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hirvensalmella asia nähtiin niin, ettei Essotella ole oikeutta puuttua siihen, saako kunta myydä omaisuuttaan, tässä tapauksessa hoivakiinteistöjä.

Korkein hallinto-oikeus pyysi Essotelta lausuntoa asiasta. Lausunnossaan Essote pyysi Hirvensalmen KHO:lle tekemän valituksen hylkäämistä, koska kuntalaki takaa Essotelle oikaisuvaatimus- ja valitusoikeuden.

Tämä prosessi on vielä kesken ja keskeytyy nyt tehdyn sopimuksen perusteella.

Sopimusluonnos on vain Essoten ja Attendon välinen. Sopimusluonnoksessa todetaan erikseen, että osapuolet pyrkivät sopimaan ratkaisuista, joilla asioiden tuomioistuinkäsittelystä voidaan luopua, vaikka Hirvensalmi ei toimisi asiassa yhteistyössä kummankaan kanssa.

Hirvensalmen kunnanjohtaja Seppo Ruhanen ei halua kommentoida kovin syvällisesti asiaa, joka on hänen mielestään Essoten ja Attendon välinen.

— Mutta on erittäin hyvä, että valitukset voidaan nyt unohtaa ja pääsemme takaisin normaaliin päiväjärjestykseen, Ruhanen sanoo.

Uusimmat uutiset