Kenkäveron puhdistamo alkaa vedellä viimeisiään — Mikkelin vesilaitos valmistelee jo laitoksen purkamista

Koko ajan korjauksia vaativalla Kenkäveron jätevedenpuhdistamolla on pärjättävä vielä kolme vuotta ennen kuin Metsä-Sairila aloittaa toimintansa. Vanhoilla rakennuksilla ei ole mitään käyttöä.

Taru Hokkanen

Kenkäveron puhdistamo aloitti 1960-luvun alussa. Kun laitos puretaan, Mikkeli ottaa alueen muuhun käyttöön.
Kenkäveron puhdistamo aloitti 1960-luvun alussa. Kun laitos puretaan, Mikkeli ottaa alueen muuhun käyttöön.


Mikkelin kaupunki varautuu jo Kenkäveron jätevedenpuhdistamon purkamiseen.
Laitos katoaa Viitostien tuntumasta Kenkäveronniemen maisemista vasta kolmen vuoden kuluttua, mutta poikkeuksellisen laitoksen purkamista jo valmistellaan.
Kaupungin vesilaitos on tilannut ulkopuoliselta konsultilta esiselvityksen purkamisesta.


Sinänsä purkamisessa ei ole sen kummempaa, mutta lainsäädäntö edellyttää purkamiselle ja purkujätteelle erillistä suunnitelmaa.
Tarkasteluun tulee esimerkiksi se, voidaanko purettavia kiinteistöjä tai purkujätettä käyttää jotenkin hyödyksi.

Yksi seikka on kuitenkin jo tässä vaiheessa selvä asia. Kenkäveronniemen rakennuksilla ja altailla ei ole mitään käyttöä.
Kun aikanaan kallion sisään sijoitettava uusi Metsä-Sairilan puhdistamo aloittaa toimintansa, Kenkäveron putsari lakkaa ja rakennukset puretaan.

Kenkäveron putsari suljetaan lopullisesti vuonna 2021.

Kenkäveroon tulee jäteveden tulopumppaamo, mutta sen toimintoja ei voida sijoittaa mihinkään nykyisistä rakennuksista.
— Tulopumppaamo on uusi rakennus, joka rakennetaan puhdistamotontin kulmaan Pursialankadun reunaan. Muu osa tontista jää tulevalle maankäytölle, sanoo vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.
 
Kenkäveron laitoksen rakennukset on tiilimuurattuja, ja maassa on melkoisesti betonirakenteita.
Osa purkuaineksesta voidaan mahdollisesti käyttää hyödyksi paikan päällä, mutta osa siirtyy lajiteltuna jätehuollon hoidettavaksi.
Kenkäveron maaperää on jo tutkittu. Laitoksen alueella ei ole pilaantuneita maa-aineksia.
Kenkäveron niemessä on tavattu kreosoottijäämiä, mutta ne ovat puistoalueella, ei varsinaisella putsaritontilla.
Purkuhankkeen esiselvitys vie 1—2 vuotta.

Kenkäveron putsari suljetaan lopullisesti vuonna 2021. Kun uusi Metsä-Sairilan puhdistamo on käyttökunnossa, Kenkävero toimii vielä jonkin aikaa rinnan uuden kanssa.
Kenkäveron puhdistamo aloitti toimintansa 1960-luvun alussa. Piakkoin eläkeiässä olevan laitoksen käyttöaika on käytännössä lopussa.
— Kenkäverolla alkaa olla loppuun ajetun laitoksen piirteitä, sanoo Turkki.
— Koko ajan tulee vastaan yllättäviäkin korjauksia, joita joudutaan pakosta tekemään, mutta kyllä sillä vielä kolme vuotta menee.