Haukivuorella petyttiin, kun Mikkeli jätti väliin raideliikennepilottiin hakemisen — Kaupunki torjuu väitteet virkamiesten asiaan puuttumisesta

Mikkeli ei hakenut paikkaa liikenne- ja viestintäministeriön pilottihankkeessa, jossa haetaan uusia ratkaisuja alueellisen liikenteen hoitamiseen. Kaupungin vastaukseen ministeriölle lisättiin viime hetkessä maininta Haukivuoren junavuoroista.

Vesa Vuorela

VR lakkautti henkilöliikenteen Haukivuorelle elokuussa 2014.
VR lakkautti henkilöliikenteen Haukivuorelle elokuussa 2014.

Haukivuorella ollaan pettyneitä siihen, ettei Mikkelin kaupunki hakenut paikkaa liikenne- ja viestintäministeriön pilottihankkeessa, jossa pyritään luomaan uusia, alueellisia ratkaisuja rautatieliikenteeseen.

Haukivuorella toivottiin pääsyä pilottikohteeksi. Se olisi antanut toivoa uusien junavuorojen saamiseksi neljä vuotta sitten lakkautettujen tilalle.

— Meni hyvä sauma ohi Mikkelin kaupungin virkamiesjohdon takia, vaikka kaupunginhallitus vielä yritti, Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen kirjoitti tiistaina Facebookissa.

Torstain Haukivuoren seutu -lehdessä Laukkanen sanoo, ettei Mikkelin vastaus vastaa ministeriön lausuntopyyntöä.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi syyskuussa eri tahoja ilmoittamaan halukkuudestaan osallistua alueellisen junaliikenteen pilottihankkeeseen.

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2022 mennessä ja siinä on tilaa kolmelle alueelle. Osallistumisen edellytys on sitoutua hankkeeseen rahallisesti ja henkilöstöresurssein.

Pilottitiedustelu liittyi laajempaan lausuntopyyntöön. Ministeriö pyysi kunnilta lausuntoja alueellisista liikkumistarpeista, palvelutasosta, kehittämissuunnitelmista sekä merkittävimmistä palvelutasopuutteista.

Mikkelin kaupunginhallitus totesi 15.10., ettei Mikkelin kaupungilla ole mahdollisuutta sitoutua raideliikenteen pilottihankkeeseen liikenne- ja viestintäministeriön edellyttämällä tavalla.

Lausunnossa alueellisista liikkumistarpeista ei ensin mainittu Haukivuorta. Keskustelun jälkeen lausuntoon lisättiin seuraava lause:

— Mikkelin kaupunki katsoo, että toimiva junaliikenne tarkoittaa myös toimivia asemia ja vaatii, että Haukivuoren asemalle palautetaan asioinnin kannalta tärkeimmät junavuorot.

Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon.

Lausunnon valmistellut Mikkelin kaupungin logistiikkapäällikkö Janne Skott sanoo, ettei ministeriöltä kysytty pilottisatsausten suuruudesta.

— Ministeriö vaati sitoutumista kahden ja puolen vuoden hankkeeseen määrittelemättä, miten olisi pitänyt sitoutua. Kaupunki ei lähtenyt mukaan, koska Mikkeli on jo mukana monessa merkittävässä alueellisen liikkumisen hankkeessa, Skott perustelee.

Hallintojohtaja: Mikkeli toimii aktiivisesti

Hallintojohtaja Ari Liikanen korostaa, että Mikkelin lausunnossa alueellisista liikkumistarpeista sekä pilottihanketta koskevassa vastauksessa otettiin kantaa yleisellä tasolla.

— Haukivuoren junavuoroja koskeva lause kuitenkin päätettiin lisätä vastaukseen. Kaupunginhallitus hyväksyi vastauksen. Ei pidä paikkaansa, että virkamiehet olisivat asiasta päättäneet, Liikanen korostaa.

Liikasen mukaan Mikkeli toimii aktiivisesti Haukivuoren junavuorojen palauttamisen puolesta.

— Täältä on käyty moneen kertaan virkamiesten ja luottamushenkilöiden voimin Helsingissä. Mikkelissäkin on neuvoteltu ja kirjelmöity VR:n sekä liikenne- ja viestintäministeriön suuntaan, Liikanen sanoo.

VR lakkautti henkilöliikenteen Haukivuorelle elokuussa 2014. Mikkelin kaupunki vastusti lakkauttamisia.

Haukivuoren aluejohtokunta on vaatinut 3—4 Intercity-junavuoron pysähtymistä paikkakunnalla päivittäin, niin että yhteydet olisivat turvatut sekä Mikkeliin että Pieksämäelle.

VR perusteli ratkaisuaan laskeneilla matkustajamäärillä sekä infrastruktuuriin ja logistiikkaan liittyvillä ongelmilla.

Matkustajien ottaminen kyytiin Haukivuorella sotkisi rataliikenneyhtiön näkemyksen mukaan liikennettä Savon radalla.