Puumalan romulotjan siirto lykkääntyy jälleen – Tekninen lautakunta: Siirto onnistuu vasta jäiden lähdettyä

Kunnan toive siitä, että lotja katoaisi Lietveden sillan alta ennen jäiden tuloa, ei toteutunut.

Taru Hokkanen

Puumalassa Lietveden sillan alle hylätty lotja ei siirtyne vielä hetkeen. Kuvassa lotja joulukuun 2019 alussa.
Puumalassa Lietveden sillan alle hylätty lotja ei siirtyne vielä hetkeen. Kuvassa lotja joulukuun 2019 alussa.

Puumalassa Lietveden sillan alle hylätyn lotjan siirto lykkääntyy jälleen. Tällä kertaa syynä ovat luonnonvoimat.

Kunnan teknisen lautakunnan torstaisen kokouksen esityslistassa todetaan, että lotjaa ei ole mahdollista siirtää ennen kuin jäät ovat lähteneet Saimaalta.

Kunnan toive siitä, että romulotja ehdittäisiin siirtää muualle ennen järven jäätymistä, ei siis toteutunut.

Seuraavaksi lautakunta aikoo panna toimeen teettämisuhan, jonka mukaan lotja on siirrettävä huhtikuun loppuun mennessä tai muuten siirto teetetään lotjan omistajan kustannuksella.

Teettämisuhan toimeenpanosta päätetään torstaina.

Ensimmäinen siirtokehotus lokakuussa

Edellisen siirtokehotuksen lautakunta antoi lotjasta tammikuun puolivälissä. Silloin lotjan omistajaa kehotettiin siirtämään lotja 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksiannosta lukien. Määräystä tehostettiin teettämisuhalla, jonka mukaan kunta teettäisi siirron omistajan kustannuksella, ellei määräystä noudatettaisi määräajassa.

Tätä ennen lotjasta oli annettu siirtokehotus jo joulukuussa ja lokakuussa. Lokakuussa kunta teki myös rikosilmoituksen asiasta.

Lotja ilmestyi Lietveden lossirantaan heinäkuussa 2019, jolloin se hinattiin paikalle Anttolasta. Huonokuntoisen, rojua sisältävän lotjan on pelätty voivan aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Lisäksi lautakunta on todennut lotjan rumentavan loma-asunto- ja asuntoalueeksi kaavoitettua aluetta.