Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta esitää Rahulan ja Ihastjärven koulun lakkauttamista — Liikuntasalit jäisivät kyläläisten käyttöön

Koulujen lakkauttamisen syynä on oppilasmäärän väheneminen. Lisäksi Rahulan koululla on todettu sisäilmaongelmia.

Vesa Vuorela

Kuvassa olevan Rahulan koulun 59 oppilasta ovat siirtyneet jo meneillään olevan lukauden alusta alkaen väistöön Sairilan koululle.
Kuvassa olevan Rahulan koulun 59 oppilasta ovat siirtyneet jo meneillään olevan lukauden alusta alkaen väistöön Sairilan koululle.

Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Rahulan koulu lakkautetaan ja yhdistetään Sairilan kouluun. Lautakunta esittää myös, että Ihastjärven koulu lakkautetaan ja yhdistetään Kalevankankaan kouluun.

Kumpikin yhdistyminen toteutetaan ensi vuoden elokuusta alkaen.

Kumpikin yhdistyminen toteutetaan ensi vuoden elokuusta alkaen.

Koulujen lakkauttamisen syynä on oppilasmäärän väheneminen. Lisäksi Rahulan koululla on todettu sisäilmaongelmia, joiden vuoksi Rahulan koulun oppilaat opiskelevat jo nyt väistötiloissa Sairilan koulussa.

Esityksen valmistelijan, kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Mannisen mukaan Sairilan koulun oppilasmäärä on laskenut siinä määrin, että tilankäyttöä on mahdollista tehostaa siten, että Rahulan koulun oppilaat sijoitetaan jatkossakin Sairilan kouluun.

Sairilan koulu sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Rahulan koululta.

Alakoulujen lakkautusten taustalla myös Mikkelin kaupunginvaltuuston 18.6. hyväksymä kaupunkirakenneselvitys toimenpide-ehdotuksineen Mikkelin kaupungin talouden tasapainottamiseksi.

Esityksen mukaan kaikkiaan kymmenen koulua yhdistyy uusiin kouluihin ja lähellä oleviin suurempiin kouluihin.

Kouluja olisi esitysten toteuduttua kolmetoista nykyisten 23 koulun sijaan.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti sekä Rahulan että Ihastjärven koulun osalta, että asiasta pyydetään lausunnot Pitäjän aluejohtokunnalta, lasten parlamentilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 22.11.2018 mennessä.

Ponsi liikuntasalien puolesta

Lisäksi keskustelun aikana puheenjohtaja Taina Harmoinen (kesk.) teki ponnen, jonka mukaan kummankin koulun lakkauttamisen jälkeen kyläläisille tulisi järjestää mahdollisuus kokoontua ja harrastaa liikuntaa kouluillaan ja varata kaupungin talousarvioon tarvittava määräraha tätä varten.

Ponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Urheiluseuroissa ja yhdistyksissä on ollut kaupunkirakenneselvityksen jälkeen iso huoli siitä, että kouluverkon harventamisen yhteydessä harrastusmahdollisuudet vähenevät.