Pietarinpirtistä jo yksi rikosilmoitus - Essote odottaa ratkaisua toimintaedellytyksistä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote odottaa vielä kesäkuussa aluehallintovirastosta päätöstä siitä, täyttääkö Pietarinpirtti ympärivuorokautisen toiminnan edellytykset.

Vesa Vuorela

Pietarinpirtin kulunvalvonnassa on ollut puutteita. Monia ikäihmisiä on päässyt talosta omille teilleen.

Pietarinpirtin toimintaa on tutkitaan monella taholla ja monesta muustakin syystä kuin työntekijän epäillyn häirinnän vuoksi.
Pietarinpirtistä on poliisin tutkinnassa jo yksi rikosilmoitus. Se on jätetty viime vuoden joulukuussa ja sen on allekirjoittanut Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtaja Markku Rautio.
Mikkelin poliisista kerrotaan, että asiassa on suoritettu rikosperusteinen esitutkinta ja kuulusteltu useampia henkilöitä. Myöhemmin selviää, käynnistetäänkö asiassa varsinainen rikostutkinta. Jos näin käy, voi rikosnimike olla työturvallisuusrikos.

Palvelutaloon tehtiin myös toinen työsuojelutarkastus joulukuussa 2016. Siinä tarkastettiin lähinnä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Nämä valvontatoimet ovat päättyneet annettuihin toimintaohjeisiin.
Ohjeissa kehotettiin työnantajaa muun muassa selvittämään työhön liittyvät psykososiaaliset tekijät sekä tekemään kemiallisten riskien arvioinnin työpaikalla. Tarkastuksessa käytiin läpi myös muun muassa väkivallan uhkaa työpaikalla sekä työn fyysistä kuormitusta.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote odottaa vielä kesäkuussa aluehallintovirastosta päätöstä siitä, täyttääkö Pietarinpirtti ympärivuorokautisen toiminnan edellytykset. Essote keskeytti joulukuussa uusien asiakkaiden ohjaamisen Pietarinpirttiin, koska palvelutalo on rikkonut kuntayhtymän kanssa tekemäänsä palvelusopimusta. Pietarinpirtistä on siirretty joitakin asiakkaita muihin yksiköihin.
Essote langetti Pietarinpirtille myös sopimussakon. Se on suuruudeltaan kymmenen prosenttia siitä, mitä Pietarinpirtti kuukaudessa Essotelta palveluistaan laskuttaa.

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo