Iltalehti kritisoi voimakkaasti Mikkelin sairaalan toimintaa, Essote syyttää lehteä virheistä — Länsi-Savo selvitti väitteitä

Iltalehden uutisessa ruodittiin muun muassa Pietarinpirtin tilannetta, sairaalan päivystyksen ongelmia, reseptien myöhästymistä sekä Essoten lääkäripulaa.

Iltalehden jutussa nimetön lääkärilähde väitti muun muassa, ettei Mikkelin sairaalan päivystys toimi toivotusti.
Iltalehden jutussa nimetön lääkärilähde väitti muun muassa, ettei Mikkelin sairaalan päivystys toimi toivotusti.

Mikkelin sairaalassa on moni asia vakavasti pielessä, jos uskoo Iltalehden torstaina julkaisemaa kahta juttua. Voit lukea jutut tästä ja tästä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten toimintaa kritisoitiin lehden uutisissa voimakkaasti. Siitä virisi keskustelua myös sosiaalisessa mediassa.

Essoten mukaan Iltalehden uutisissa on virheitä. Se lähetti asiasta tehdyn oikaisupyynnön tiedoksi myös muille medioille. Iltalehti korjasi toista juttuaan vähän.

Länsi-Savo selvitti Iltalehden väitteitä.

Pietarinpirtti

Iltalehti käsittelee laajasti yhden vanhuspalvelujen tuetun palveluasumisen yksikön ongelmia.

Iltalehti on haastatellut kahta yksikön entistä hoitajaa nimettöminä. Lehden mukaan heidät olisi irtisanottu, koska he olivat tuoneet hoidon puutteita esiin.

Alkuperäisestä jutusta sai käsityksen, että kyseessä olisi Essoten oma yksikkö ja asia liittyisi keskussairaalan toimintaan. Kyseessä on kuitenkin Pietarinpirtti, joka on Mikkelin Vanhainkotiyhdistyksen pyörittämä yksityinen palvelutalo.

Prosessin aikana juuri Essote on itse asiassa ollut Pietarinpirtille vaatimuksia esittävä ja sitä valvova taho.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ja poliisin toimia Pietarinpirtin suhteen on käsitelty vuoden aikana useita kertoja pelkästään Länsi-Savossa (Voit lukea vanhoja juttuja esimerkiksi tästä ja tästä).

Länsi-Savon haastattelussa hoitajat esiintyivät nimillään ja kertoivat, että toinen heistä irtisanottiin, mutta toinen irtisanoutui itse.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Pietarinpirtin toiminnan epäkohtia on tutkittu ja korjattu noin vuoden ajan.
Pietarinpirtin toiminnan epäkohtia on tutkittu ja korjattu noin vuoden ajan.

Päivystys

Iltalehden nimettömän lääkärilähteen mukaan myös lääkärit ovat huolissaan siitä, ettei Mikkelin keskussairaalan ”päivystys toimi kuten pitäisi”.

Tämä ei ole varsinainen salaisuus. Essoten päivystyspalvelujen ylilääkäri Santeri Seppälä on tänä syksynä myöntänyt, että odotusajat ovat pidentyneet.

Tämä on johtunut Mikkelin Pankalammen terveysaseman alasajosta, pienten kuntien lääkäripäivystyksen supistamisesta ja palvelurakenteen muutoksista. Kun vanheneva väestö asuu yhä enemmän kotona eikä laitoksessa, päivystysluontoiset käynnit lisääntyvät.

Ongelmaa ei ole voitu korjata palkkaamalla runsaasti lisää henkilökuntaa, koska vuoteen 2019 käytössä olevat väistötilat ovat rajalliset.

Päivystystä auttanee osaltaan se, että nopean palvelun hoitajan vastaanotto laajeni kaikkiin kuntiin.

Reseptit

Iltalehden nimettömän lääkärilähteen mukaan potilaat ovat joutuneet odottamaan reseptien uusimista jopa kolmen viikon ajan.

Essoten mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

Sen mukaan lääkärien pitää uusia tai evätä resepti kahdeksan päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Yksittäisiä reseptejä meni yli tämän aikarajan alkusyksystä kolmen viikon ajanjaksolla.

Essoten vastaanottopalvelujen ylilääkäri Hans Gärdströmin mukaan  ruuhkautuminen johtui hankalasta lääkäritilanteesta ja äkillisistä sairastumisista.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Mikkelin seudulla on pulaa niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon lääkäreistä. Ongelmaa on pahentanut se, että sote-uudistuksessa ei ole ollut selvää, minkälaisia toimintoja, esimerkiksi leikkauksia, sairaalaan jää.
Mikkelin seudulla on pulaa niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon lääkäreistä. Ongelmaa on pahentanut se, että sote-uudistuksessa ei ole ollut selvää, minkälaisia toimintoja, esimerkiksi leikkauksia, sairaalaan jää.

Lääkäripula

Iltalehden nimettömän lääkärilähteen mukaan Mikkelin keskussairaalassa ei ole riittävästi henkilökuntaa.

Se on totta.

Lääkäripula on näkynyt niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa.

Elokuussa Essoten terveyspalveluiden johtaja Jarmo J. Koski laski, että lääkäreistä on yli 23 prosentin vajaus, mikä vastaa 45 henkilön vuosittaista työpanosta.

Perjantaina Koski totesi Länsi-Savolle, että perusterveydenhuollon lääkärivaje on helpottamassa kevättalvella, mutta erikoissairaanhoidossa tilanne on ennallaan.

Hän toivoo, että yhteisen kirurgian vastaavan ylilääkärin palkkaaminen Sosterin kanssa ”leventää hartioita ja antaa lääkäreille signaalin isommasta organisaatiosta, jossa on monipuolisesti töitä”.

Sote-uudistuksen valmistelu on vaikeuttanut rekrytointia Mikkeliin, koska on ollut epävarmaa, minkälaiset toiminnot sairaalaan jäävät.

Potilasasiakirjat

Iltalehden nimettömän lääkärilähteen mukaan henkilökunnan ylikuormittuminen on heijastunut potilastyöhön ja virheisiin potilasasiakirjoissa.

Essoten mukaan potilastietojen korjauspyyntöjä tulee yhtä paljon kuin muissa vastaavissa organisaatioissa.

Tänä vuonna korjauspyyntöjä on toteutumassa noin 50. Essoten mukaan määrä on hyvin pieni ajatellen, että sillä on vuodessa runsas 1,6 miljoonaa potilaskontaktia ja vajaa 300 000 vuodeosastohoitopäivää.

Länsi-Savo kysyi asiasta perjantaina Itä-Suomen avista. Terveydenhuollon ylitarkastajan Marja Hyvärisen mukaan avissa ei ole tällä hetkellä käsiteltävänä yhtään kantelua liittyen Essoten potilasasiakirjoihin.

Toisessa Iltalehden jutussa Valviran valvontaosaston johtaja Tarja Holi sanoo, ettei Valviralla ole tietoa, että Mikkelissä tapahtuisi jotain erityisen poikkeavaa. Potilasasiakirjojen puutteet ovat valtakunnallinen ilmiö.

Holi kuitenkin ihmettelee Iltalehdessä Essoten ratkaisua ostaa potilasasiakirjojen muuttamiseen liittyvää teknistä työtä ulkopuolelta. Sitä käytetään, jos potilasasiakirjojen muutospyynnön toteuttaminen edellyttää muutoksia tietokantoihin.

Essotella ei ole tietoa, että se olisi toiminut väärin. Jos Valvira edellyttää muutoksia käytäntöihin, Essote aikoo toteuttaa ne.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Essote tarvitsee lisää lastensuojelun työntekijöitä. Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on pulaa koko maassa.
Essote tarvitsee lisää lastensuojelun työntekijöitä. Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on pulaa koko maassa.

Lastensuojelu

Iltalehden mukaan Itä-Suomen avi on asettanut Essoten lastensuojelulle uhkasakon merkittävän viranhaltijavajauksen vuoksi. Kahdeksan lastensuojelutyöntekijän virkaa on täyttämättä.

Totta on, että Essotelle harkittiin uhkasakkoa, mutta se on jo ryhtynyt toimiin.

Se on järjestellyt sosiaalityöntekijöiden tehtäviä, tehostanut markkinointia ja korottanut palkkoja.

Avoinna oli muutama viikko sitten viisi lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkaa. Vaje on tarkoitus paikata viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

Sosiaalityöntekijöistä on pulaa koko maassa, minkä ovat kertoneet Essoten lisäksi lukuisat eri mediat viime vuosina, esimerkiksi Helsingin Sanomat

Lastensuojelu siirtyi Essotelle vasta vuoden 2017 alussa.