Mikkelin vesilaitos purki puhdistamon pääurakoitsijan sopimuksen – Vesilaitos ottaa työmaan haltuunsa välittömästi

Järjestelyn taustalla on vesilaitoksen huoli pääurakoitsijan edellytyksistä saada urakat valmiiksi sopimusten mukaisesti.

Vesa Vuorela

Lokakuussa Metsä-Sairilaan rakennettiin uutta tietä.
Lokakuussa Metsä-Sairilaan rakennettiin uutta tietä.

Mikkelin vesilaitoksen johtokunta on päättänyt purkaa Metsä-Sairilan puhdistamon ja Kenkäveronniemen tulopumppaamon pääurakoita koskevat sopimukset.

Pääurakoitsijana on toiminut Suomen Maastorakentajat Oy.

Vesilaitoksen tiedotteen mukaan urakkasopimuksen purkaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että vesilaitos ottaa jätevedenpuhdistamon ja tulopumppaamon rakennustyömaat välittömästi haltuunsa kaikkine siellä olevine rakennuksineen ja rakennustavaroineen.

Vesilaitos aikoo jatkossa esittää kaikille työmaan sivu- ja aliurakoitsijoille sopimuksen solmimista suoraan vesilaitoksen kanssa ja töiden jatkamista työmaalla.

Muutoksen taustalla on vesilaitoksen huoli pääurakoitsijan edellytyksistä saada urakat valmiiksi sopimusten mukaisesti.

Uusi järjestely ei koske hankkeissa mukana olevia sivu-urakoitsijoita eikä jätevesiprosessin käyttöönottoa.

Vesilaitoksen mukaan rakennustöiden on tarkoitus jatkua uudella organisaatiolla kahden viikon kuluessa.

Puhdistamon koekäyttö aiotaan aloittaa marraskuussa. Valmista on määrä olla toukokuussa 2021.