Mikkeli muistuttaa Essotea kulukurista — Kaupunki tukee Essotea keskussairaalan ortopedisten leikkausten säilyttämisessä

Suurin jäsenkunta Mikkeli hyväksyy sote-yhtymän kulukasvunkin, mutta tähdentää tasapainotuksen tarvetta. Palvelujen tulee vastata kysyntää.

Taru Hokkanen

. Mikkelin kaupungin mukaan keskittämisasetuksen mukaisia tekonivel-, selkä- tai rintarauhasleikkauksia ei tule siirtää Mikkelin keskussairaalasta muihin sairaaloihin.

Mikkelin kaupunki on sote-kuntayhtymä Essoten suurimpana jäsenkuntana valmis hyväksymään yhtymän ensi vuoden talousarvion ja lähivuosien taloussuunnitelman.
Mikkeli hyväksyy oman osuutensa jäsenkuntalaskutuksesta, joka nousee yli 183 miljoonaan euroon.

Kaupunki kuitenkin edellyttää, että tässä tasossa tulee pysyä ja että kuluvana syntyvä ja ensi vuodelle laskettu alijäämä tulee tasapainottaa suunnitelmakauden aikana.
Kaupunki nielee myös jäsenkuntien maksuosuuksiin suunnitellun 1,7 prosentin kasvun. Tasapainotustoimien tulee kuitenkin jatkua ensi vuonna.

Essote on valmistellut vuosien 2018—2020 talous- ja muutosohjelman, joka tavoittelee vuoteen 2021 mennessä 12 miljoonan euron kulujen alenemaa.
Kaupunginhallitus antoi maanantain kokouksessaan lausuntonsa Essoten talouskaavailuista.
Palkkapolitiikan kaupunki haluaa säilyvän ”järkevänä ja linjakkaana”. Laitospaikkoja ei tule merkittävästi vähentää.
Palveluverkkoa on tarkasteltava yhdessä kaupungin kanssa. Lääkäreitä ja hoitajia on palkattava tarpeita vastaavaa määrä.

Budjettilausunto vei maanantaina hallituksen useaan äänestykseen. SDP esitti, että Essote vahtii yhtymän eläkemenoja. SDP esitti myös useita henkilöstön asemaa koskevia asiakohtia. Esitykset kaatuivat äänestyksessä.
Sen sijaan läpi meni keskustan esitys siitä, että palveluasumisen laitospaikkoja tulee olla kantakaupungin ohella myös entisissä kuntataajamissa.

Mikkeli hyväksyy Essoten tavoitteen siitä, että keskittämisasetuksen mukaisia ortopedisiä leikkauksia on riittävästi toiminnan turvaamiseksi.