Mikkelin päättäjät haluavat selvityksen siitä, kenellä viime kädessä on vastuu putsarimiljoonista – Syyllisiä ei kuitenkaan olla hakemassa

Mikkelin valtuusto pui Metsä-Sairilan puhdistamoraporttia monta tuntia maanantai-illan kokouksessaan. Tarkastuslautakunta tekee selvitystä vastuukysymyksistä.

Jaakko Avikainen

Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon miljoonainvestointi oli maanantaina kaupunginvaltuuston ruodittavana.
Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon miljoonainvestointi oli maanantaina kaupunginvaltuuston ruodittavana.

Mikkelin kaupungin poliittinen johto perää vastausta siitä, kuka tai mikä taho loppujen lopuksi on vastuussa Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon kustannusten noususta.

Kaupunginvaltuusto käsitteli myöhään maanantai-iltaan venyneessä kokouksessaan puhdistamohankkeesta tehtyä sisäistä tarkastusta.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat esittivät lisäyksen päätökseen, joka vain merkitsi tilanteen tiedoksi.

Ryhmäjohtajien mukaan valtuusto edellyttää, että tarkastuslautakunta selvittää valtuustolle millä taholla on vastuu asiasta.

Lisäksi valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee valtuustolle selkeän yksityiskohtaisen esityksen, kuinka rakennushankkeissa kokonaiskustannusten määrästä ja talousseurannasta aiotaan antaa luottamushenkilöille johdonmukaista ja ennakoivaa sekä sisällöltään oikeaa tietoa.

Ryhmyrien esitys ei ole ponsi, vaan lisäys päätökseen, jossa kaupunginvaltuusto merkitsee sisäisen tarkastuksen raportin ja johdon vastauksen osaltaan tiedoksi.

Ryhmäjohtajien mukaan valtuusto edellyttää, että tarkastuslautakunta selvittää valtuustolle millä taholla on vastuu asiasta.

Kaupunki päätti tarkastuksesta syksyllä, kun kävi ilmi, että uuden puhdistamon kustannukset nousevat noin 70 miljoonaan euroon. Viimeisin arvio laitoksen kaikista kustannuksista on runsaat 75 miljoonaa euroa.

Tarkastuksessa käytiin läpi hankkeen talous riskeineen ja projektijohdon osaaminen. Sisäisen tarkastuksen teki ulkopuolinen konsulttiyritys KPMG.

Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon hankekokonaisuuden sisäinen tarkastus kirjasi useita puutteita ja myös moitteita hankkeen läpiviennissä.

Uusi Metsä-Sairilan puhdistamo maksaa laskettua enemmän, mutta tarkastuksessa ei kuitenkaan ole löydetty mitään sellaista, joka voisi viitata taloudellisiin epäselvyyksiin.

Myöskään hankinnoissa tai urakoiden hankinnoissa ja päätöksissä ei ole väärinkäytöksiä tai toimittu niin, että hankinnoissa olisi suosittu jotakin tarjoajaa.

Valtuusto kävi tarkastuksesta pitkän keskustelun, jossa ei puheiden mukaan haettu syyllisiä, vaan lähinnä pyrittiin saamaan selvitys tapahtuneesta ja ottamaan opiksi.

Virkajohto myönsi raportin viestin. Kaupunginjohtaja Timo Halonen myönsi, että "hallinnossa on sählätty" eikä puhtain paperein selviä oikein kukaan.