Etelä-Savon autoilijat vanhenevat vauhdilla: Liikenneturva perää lääkäreiltä vastuuta

Jos terveys on kunnossa, senioriautoilija ei ole sen kummempi riski liikenteessä.

Mikko Kääriäinen

Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen muistuttaa, että iäkäs kuljettaja ei ole automaattisesti riskialtis kuljettaja. Terveysriskit kuitenkin lisääntyvät, kun vuodet karttuvat.

Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen perää lääkäreiltä johdonmukaisempaa seurantaa ajoterveyden valvontaan.
– Tämän vuoden alusta tuli voimaan uudet ajoterveysohjeet. Toivoisin, että lääkärikunta saisi tästä uutta potkua, Tarvainen muotoilee.

Hän muistuttaa, että potilaan heikentyneestä terveydentilasta on ilmoitettava poliisille, ellei kyseessä ole tilapäinen heikentyminen.

Kun autoilija täyttää 70, ajokortti on voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Ajokortti voi olla voimassa lyhyemmänkin ajan, jos lääkärintodistus sitä edellyttää.

Tarvainen huomauttaa, että viidessä vuodessa ajokyky saattaa muuttua merkittävästi, jos seuranta on puutteellista.
– Lääkärin on oltava jatkuvasti valppaana.

Nuoret ajokortinhaltijat ovat liikenteen suurin riskiryhmä, mutta hyvänä kakkosena tulevat yli 75-vuotiaat kuljettajat. Iäkkään kuljettajan vaarana ovat erityisesti risteysonnettomuudet vasemmalle kääntyessä.

Iäkkäiden ajokortillisten määrä kasvaa nousevan eliniänodotteen myötä. Liikenneturvan mukaan vuodesta 2010 vuoteen 2040 ajokortillisten 65–69 -vuotiaiden määrä kasvaa Suomessa yli kymmenellä prosentilla ja 70–74-vuotiaiden lähes 65 prosenttia. Arvioiden mukaan samalla aikavälillä 75–79-vuotiailla ajokorttien määrä kasvaa noin 2,5-kertaiseksi ja yli 80-vuotiailla nelinkertaiseksi.

Autoilijoiden ikääntyminen korostuu Etelä-Savon kaltaisissa maakunnissa, joiden väestö vanhenee nopeammin suhteessa muihin.

Liikenneturvan toimitusjohtaja korostaa, että ikääntyviin autoilijoihin ei voi eikä pidä suhtautua pelkästään kielteisesti. Hyvä harkintakyky kompensoi usein heikentyvää näköä ja reaktionopeutta. Joukko on kuitenkin kirjava.
– Onnettomuusriski nousee selvästi, jos iäkäs on huonokuntoinen ja ajaa harvakseltaan, Tarvainen muistuttaa.

Mikko Kääriäinen

Mikko Kääriäinen

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo