Aapeli ja lumitaakka aiheuttivat Suur-Savon Sähkölle suurimmat kustannukset vuosiin — Tariffeja pitää nostaa verkkoinvestointien vuoksi, mutta yritys pyrkii pitämään korotukset siedettävinä

Maan uuden hallituksen linjausten mukaan eletään jo, sanoo toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen siirtohinnoista.

Vesa Vuorela

Elveran Hannu Raatikainen korjasi sähkölinjaa Ristiinan Kuomiokoskella 30. tammikuuta.
Elveran Hannu Raatikainen korjasi sähkölinjaa Ristiinan Kuomiokoskella 30. tammikuuta.

Poikkeukselliset sääolot aiheuttivat Suur-Savon Sähkölle peräti 4,3 miljoonan euron ylimääräiset kulut alkuvuoden aikana.

Sähköverkkoa ja jakelua maakunnassa kiusasivat vuoden ensimmäisinä päivinä Aapeli-myrsky ja sitä seuranneet lumikuormaongelmat.

Alun perin kustannuksiksi arvioitiin 3,8 miljoonaa euroa. Nyt kun kaikki vakiokorvaukset laskutustiedoista on koottu, summa kohosi 4,3:een.

— Noin puolet kustannuksista on korjauskuluja ja puolet keskeytyskorvauksia asiakkaille, kertoo toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Vastaavia kustannuksia ei ole aiheutunut vuosiin.

Edellinen iso häverikki oli Rauli-myrsky elokuussa 2016. Se maksoi yhtiölle noin 3 miljoonaa euroa.

Edellä ovat ainoastaan ukkosmyrskyt Asta ja Veera vuonna 2010. Niiden kustannukset olivat 5–6 miljoonaa euroa per myrsky.

Sota pitkittyi

Tykkyläinen sanoo, että tämän alkuvuoden ongelmilla oli erityispiirre.

— Lumikuormista seurasi kuuden viikon asemasotavaihe, jonka hoidossa pitää korostaa asentajien sitkeyttä. Negatiivista palautetta tuli yhtiön johdolle ja asiakaspalvelulle, mutta onneksi kuumat tunteet viilenivät edes maastossa toimivia korjaajia kohtaan.

Tykkyläinen ymmärtää, että katkokset ja toistuva sähköjen räpsähtely ärsyttää kuluttajia.

Toimitusjohtaja sanoo, että säävarman verkon rakentamiseksi on tehty jo mittavasti työtä ja että kuntataajamissa tällainen verkko jo on.

Tämän vuoden budjetti säävarman verkon rakentamiseen on 50 miljoonaa euroa. Investoinnit vaikuttavat sähkölaskussa siirtohintoihin.

Uuden hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoite suitsia kohoavia sähkön siirtohintoja.

Tykkyläinen sanoo, että Etelä-Savon kaltaisessa maakunnassa tariffeja joudutaan nostamaan edelleen, mutta hän sanoo myös, että linjausta on helppo tukea.

— Toteutamme jo hallituksen tavoitetta.

Tykkyläinen sanoo, että verkon parantaminen ei tapahdu kalliimmilla mahdollisilla ratkaisuilla kuten maakaapeloinnilla. Hän kertoo, että kun keskijänniteverkkoa tehdään säävarmaksi, noin kolmasosa tapahtuu maakaapeloinnilla. Yksi kolmannes perustuu ilmajohtojen siirtämiseen teiden varsille ja leveämmille johtolinjoille.

— Lisäksi yksi kolmasosa investoinneista tapahtuu innovaatiolla, jossa käytämme kustannuksiltaan pienempää yhden kilovoltin linjaa 20 kilovoltin linjan sijasta siellä, missä kuormitus ei ole kovin iso.

Matti Kunnas hallituksen puheenjohtajaksi

Yhtiön perjantaina julkaiseman osavuosikatsauksen mukaan sääolojen aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia on saatu kurottua kiinni.

Tammi-huhtikuun liikevaihto 57,8 miljoonaa euroa on viime vuoden vastaavan jakson tasoa. Voittoa on kertynyt 7,8 miljoonaa (11,2).

Sähkön markkinahinta on noussut, mikä tukee yhtiön oman sähköntuotannon kannattavuutta. Oman tuotannon Suur-Savon Sähkö pääosin myy tukkumarkkinoille.

Tukkumarkkinahintojen noususta ei ole päästy täysin hyötymään, koska Pohjoismaissa omistettava vesivoimatuotanto on pienentynyt heikon vesitilanteen vuoksi. Lisäksi lämmin säätila on leikannut kaukolämmön tuotannon yhteydessä tuotetun vastapainesähkön määrää.

Yhtiössä hallituksen puheenjohtaja vaihtuu ikäpykälän vuoksi. Jaakko Hännisen tilalle hallituksen puheenjohtajaksi on valittu laamanni Matti Kunnas Mikkelistä.

Uusia kaksivuotiskaudelle valittuja jäseniä hallituksessa ovat kaupunginjohtaja Janne Laine Savonlinnasta ja myymäläpäällikkö Tapio Paunonen Juvalta.

Hallituksessa jatkavat musiikinopettaja Sakari Ainali Toivakasta, agrologi Heikki Pärnänen Rantasalmelta ja talouspäällikkö Tiina Snicker Mikkelistä.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kunnanjohtaja Jukka Ollikainen Mäntyharjusta ja varapuheenjohtajana jatkaa maanviljelijä Lasse Partanen Sulkavalta.