Etelä-Savon yritysten enemmistö uskoo suhdannehuipun olevan vielä edessä — Joka kuudes ennakoi henkilökunnan määrän kasvavan

Savonlinnan seudulla odotukset ovat korkealla.

Osa yrityksistä aikoo työllistää lisää väkeä.
Osa yrityksistä aikoo työllistää lisää väkeä.

Eteläsavolaisten pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat poikkeuksellisen positiiviset.

Yrittäjäjärjestön kyselyssä näkymiä arvioidaan säännöllisesti puolivuosittain, ja myös maakunnat vertautuvat keskenään. Uusimman pk-barometrin mukaan Etelä-Savo on ainoa maakunta, jossa yritykset arvioivat suhdannetilanteen parantuneen syksystä.

Suhdannetilannetta mitataan saldoluvulla, joka kertoo positiivisia näkymiä ennakoivien määrän suhteessa negatiivisiin odotuksiin.

Koko maan pk-yrityksistä 29 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana, ja 15 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Saldoluvuksi muodostuu siten 14. Etelä-Savossa kyseinen saldoluku on 25.

Selkeä enemmistö kyselyyn vastanneista yrityksistä odottaa liikevaihdon kasvavan ja myös kannattavuuden paranevan.

Maakunnan sisällä Savonlinnan seudulla odotukset ovat korkealla. Mikkelin seudulla odotukset ovat valtakunnan keskiarvoa. Pieksämäen seudulla näkymissä on enemmän vaihtelua.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 17 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän kasvavan ja 3 prosenttia pienentyvän seuraavan vuoden aikana. Muut aikovat säilyttää nykyisen henkilömäärän.

Kommentoidut