Tuore tilasto: Etelä-Savon energiasta yli puolet on uusiutuvaa — Itä-Suomessa puuta hyödynnetään energialähteenä muuta maata enemmän

Lämmitysöljyn ja turpeen käyttö on vähentynyt Itä-Suomessa.

Kai Skyttä

Uusiutuvan sähkön, kuten aurinkosähkön, osuus kulutuksesta on Itä-Suomessa 11 prosenttia.
Uusiutuvan sähkön, kuten aurinkosähkön, osuus kulutuksesta on Itä-Suomessa 11 prosenttia.

Uusiutuvan energian osuus Etelä-Savon kokonaiskulutuksesta on noussut yli puoleen. Etenkin puun käyttö on lisääntynyt, ilmenee Itä-Suomen energiatilastosta.

Etelä-Savossa uusiutuvan energian käyttöaste on noussut kymmenessä vuodessa 44,0 prosentista 51,7 prosenttiin. Energiatilastoinnin laatii kahden vuoden välein Itä-Suomen bioenergiaohjelma. Tuoreimmat lukemat koskevat viime vuotta.

Maakunnan yhteensä 8 489 gigawattitunnin energiankulutuksesta 3 017 gigawattituntia perustui puuhun, eli sen osuus oli 36 prosenttia. Puun käyttöön lasketaan voimalaitosten oman polttoaineen käytön ohella metsäteollisuuden sivutuotteet ja pientaloissa poltettu puu.

Uusiutuvan sähkön, kuten aurinkosähkön, osuus kulutuksesta on 11 prosenttia, ja lämpöpumpuillakin on jo kolme prosentin osuus.

Fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä on 20 prosenttia koko energiankulutuksesta. Liikenteen polttoaineita on 15 prosenttia ja liikenteen polttoöljyjä 5 prosenttia kulutuksesta.

Turpeeseen perustuva kulutus on kymmenessä vuodessa vähentynyt 700 gigawattitunnista noin 400:aan. Samassa ajassa öljyn käyttö lämmityksessä on puolittunut noin 240 gigawattituntiin.

Yhdessäkään itäsuomalaisessa maakunnassa oma sähköntuotanto ei kata kulutusta. Energiaomavaraisuus jää Etelä-Savossa 44 prosenttiin.

Uusiutuvan energian käyttöaste on Etelä-Savoa selvästi korkeampi muun muassa Etelä-Karjalassa. Se selittyy kemiallisella metsäteollisuudella, jossa jäteliemiä voidaan käyttää energiaksi. Etelä-Savossa on mekaanista metsäteollisuutta mutta ei kemiallista.

Itä-Suomessa puuta hyödynnetään energialähteenä muuta Suomea enemmän, ja siten uusiutuvan energian käyttö on selvästi korkeammalla tasolla. Hiilen käyttö on Itä-Suomessa marginaalista, kun koko maassa sen osuus on 8 prosenttia kokonaisenergian käytöstä.