Fuusio selvittelyssä: Etelä-Savoon suunnitteilla maan suurin metsänhoitoyhdistys

Kangasniemen-Pieksämäen yhdistys aikoo yhdistyä Etelä-Savon kanssa.

Auli Henriksson

Yhdistysten alueen kestävä hakkuumäärä on 4,7 miljoonaa kuutiota vuodessa.
Yhdistysten alueen kestävä hakkuumäärä on 4,7 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Metsänhoitoyhdistykset Etelä-Savo ja Kangasniemi-Pieksämäki ilmoittavat suunnittelevansa fuusiota.

Yhdistysten hallinnot ovat päättäneet fuusioon tähtäävän selvitystyön tekemisestä tämän vuoden loppuun mennessä. Mahdolliset päätökset tapahtuisivat kevään valtuustoissa, ja yhdistyminen toteutuisi vuoden 2022 alusta.

Toimialue kattaisi Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin poisluettuna Ristiina ja Suomenniemi, Savonlinnan, Sulkavan, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan ja Rantasalmen kuntien alueet.

Metsänhoitoyhdistyksillä on yhteensä noin 20 000 metsänomistajaa ja metsäpinta-alaa 675 000 hehtaaria. Yhdistysten alueella kestävä hakkuusuunnite on 4,7 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Iso työllistäjä

Yhdistysten liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. Uusi yhdistys työllistäisi 85 toimihenkilöä. Yrittäjät ja metsurit mukaan lukien työllistävä vaikutus on lähes 300 henkilötyövuotta. Toimistoja on 19.

Johtaja Petri Pajunen Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savosta laskee, että liikevaihdolla, toimihenkilömäärällä ja hakkuumäärillä mitattuna kyseessä olisi Suomen suurin metsänhoitoyhdistys.

Yksityismetsien pinta-alalla ja kestävällä hakkuusuunnitteella mitattuna uusi yhdistys olisi suunnilleen saman kokoinen Pohjois-Karjalan yhdistyksen kanssa.

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien rahoittamia ja hallinnoimia yhteenliittymiä, jotka edistävät yksityismetsätaloutta ja tuottavat palveluita metsänomistajille.

Metsähoitoyhdistysten kentässä rakenne on tiivistynyt kautta maan. Fuusiota suunnittelevien yhdistysten hallinnot määrittelevät tavoitteiksi turvata laajat paikalliset palvelut ja edunvalvonnasta huolehtimisen.