Metsähehtaari tuotti omistajalleen Etelä-Savossa viime vuonna keskimäärin 205 euroa. Ja marjat ja sienet päälle.

Koko maassa yksityismetsien puuntuotannon tulot olivat viime vuonna vuonna 1,8 miljardia euroa. Tämä merkitsee keskimäärin 134 euron tuloa hehtaaria kohti.

All Over Press / Ismo Pekkarinen

Metsä tuottaa omistajalleen rahan lisäksi iloa ja harmia.
Metsä tuottaa omistajalleen rahan lisäksi iloa ja harmia.

Yksityismetsien puuntuotannon tulot olivat viime vuonna vuonna 1,8 miljardia euroa. Tämä merkitsee keskimäärin 134 euron tuloa hehtaaria kohti.

Kun tulosta vähennetään metsiin tehdyt investoinnit, esimerkiksi taimikonhoito ja metsäteiden kunnossapito, Luonnonvarakeskus Luke arvioi metsätalouden liikevoitoksi 1,56 miljardia euroa. Hehtaaria kohti liikevoitoksi tuli 117 euroa.

Reaalisesti metsätalouden liiketulos nousi neljä prosenttia vuodesta 2015 ja oli 13 prosenttia korkeampi verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon.

Alueelliset erot ovat merkittäviä

Paras tulos, 249 euroa hehtaarilta, kertyi Päijät-Hämeessä. Etelä-Karjalassa liiketulos oli 240 euroa hehtaarilta, Kymenlaaksossa 233 euroa ja Etelä-Savossa 205 euroa. Lapissa päästiin vain 25 euroon hehtaarilta.

Puuntuotannon sijoitustuotto oli viime vuonna Suomessa 4,3 prosenttia. Etelä-Karjalassa metsänomistajan saama tuotto oli 4,5 prosenttia, Etelä-Savossa 4,3 prosenttia ja Kymenlaaksossa 3,7 prosenttia.

Sijoitustuotto tarkoittaa pääomalle saatua vuotuista tuottoa. Siihen vaikuttavat saadut tulot, tulojen hankkimisesta aiheutuneet kustannukset ja omaisuuden arvon muutos.

Etelä-Savo on metsämaata

Metsäteollisuuden puusta maksamat hinnat ovat vaihdelleet rajustikin, mutta viime aikoina hintataso on ollut vakaa. Viime vuonna kantohinnat nousivat Etelä-Karjalassa 0,3 prosenttia, laskivat Etelä-Savossa 0,1 prosenttia ja Kymenlaaksossa 0,2 prosenttia.

Etelä-Savo on selvästi metsämaakunta. Puuta hakattiin viime vuonna 6,9 miljoonaa kuutiometriä. Se oli runsas kymmenesosa koko Suomen hakkuista. Etelä-Karjalasta hakattiin puuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä ja Kymenlaaksosta 2,2 miljoonaa.

Sijoitustuotto tarkoittaa pääomalle saatua vuotuista tuottoa.

Etelä-Savon yksityismetsien omistajat saivat myymistään puista 221 miljoonaa euroa. Etelä-Karjalan metsänomistajien myyntitulot olivat 85 miljoonaa euroa ja Kymenlaakson 75 miljoonaa euroa.

Puun myyntitulot kasvoivat eniten Etelä-Karjalassa 6,1 prosenttia. Kymenlaaksossa kasvu oli 5,3 prosenttia ja Etelä-Savossa 4,9 prosenttia.

Iloa ja harmia

Liiketulokset ja sijoituksen tuotot realisoituvat vasta, kun metsän puut kaadetaan.
Mutta sitä ennen metsä ehtii tuottaa omistajalleen iloa ja harmia. Iloa, kun kantarellit nousevat, puolukat punertuvat ja teeret pelaavat. Harmia, kun myrskytuulet murtavat puut maahan ja hirvet turmelevat taimikot.

Fakta: Mitä metsä maksaa?

Tärkeimmät metsämaan hintaan vaikuttavat tekijät ovat puuston arvo, sijainti ja puuston kasvukyky.
Tämän vuoden kaupoissa metsähehtaarin hinnan mediaani on Etelä-Karjalassa 3 773, Kymenlaaksossa 3 509 ja Etelä-Savossa 3 440 euroa. Kalleinta metsä on Uudellamaalla (4 219 euroa) ja halvinta Lapissa (921 euroa).
10 vuotta sitten metsähehtaari oli Etelä-Karjalassa 938, Kymenlaaksossa 142 ja Etelä-Savossa 344 euroa halvempi.
Lähde: Maanmittauslaitos: yli 2 hehtaarin metsäpalstojen kauppahinnat